Sockerskatt diskuteras då och då i kariesförebyggande syfte. När detta undersökts får man inte särskilt stor effekt av en skatt på socker. Intressant är dock att unga män med låg inkomst minskade sin konsumtion av läsk och därmed sjönk också den i denna grupp relativt höga kariesfrekvensen. En eventuell sockerskatt skulle således utjämna skillnader i tandhälsa mellan socioekonomiska grupper, vilket i sig är intressant.

Den vetenskapliga rapporten som undersökte effekterna av en eventuell sockerskatt (Effects of taxing sugar-sweetened beverages on caries and treatment costs) visade en mycket begränsad minskning av karies ifall sockerskatt skulle införas. Dock var skillnaderna stora mellan olika åldersgrupper. 

Störst effekt fick man hos unga män med låg inkomst eftersom denna grupp både har den största konsumtionen av läsk och högst kariesaktivitet. Den minsta effekten sågs hos äldre kvinnor, vilket kunde förklaras av de hade en jämförelsevis låg kariesaktivitet och att skatten inte fick så stor effekt på dem.

En intressant slutsats blev att en sockerskatt på sötade drycker sannolikt skulle bidra till att minska de socioekonomiska skillnaderna i kariesförekomst inom populationerna och bara det borde kunna motivera sockerskatten. Om matvanorna ändras hos dem med högst sockerkonsumtion skulle det troligen även få andra positiva effekter för hälsan. 

Till artikel i Tandläkartidningen
Till den vetenskapliga rapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu