Naturskyddsföreningen har drivit en lyckad kampanj för att få sminktillverkande företag att ta bort giftiga ämnen och framför allt högfluorerade PFAS . Detta är en grupp ämnen som är svåra att bryta ner i naturen och tycks påverka människan. Nu har flera företag som tillverkar smink beslutat att ta bort PFAS ur sina produkter.

PFAS består av tusentals kemikalier, som är svåra att bryta ned.Det finns dock en stor osäkerhet kring effekterna av PFAS. De ämnen som undersökts har visat sig ha negativa effekter på reproduktion, immunsystem, lever och misstänks vara cancerframkallande. Flera tusen av dessa högfluorerade ämnen är inte ens testade.

PFAS  finnas i vanliga produkter på grund av att de är smutsavstötande och vattenavvisande och används som ytbehandling i kläder, skor, matförpackninga, stekpannor med mera. De finns även  i brandskum och skidvalla, skönhetsprodukter, möbeltyg och elektronik.

Nu har alltså Naturskyddsföreningen fått vissa företag sin producerar smink att lova ta bort PFAS ur sortimentet till år 2020.Det visar kraften i ideella organisationers agerande.

Till artikel i Kurera
Till information på Naturskyddsföreningens hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu