Smärta i ansiktet och ansiktsnerven har en del av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar. Orsaken sägs vara okänd, men en del medlemmar blir bättre efter borttagning av rotfyllda tänder. Sannolikt finns även andra orsaker.

Att ha ont i ansiktnerven verkar vara oerhört smärtsamt. En del med sådana besvär kontaktar Tandvårdsskadeförbundet och då handlar det ofta om att besvären uppstått i samband med rotfyllningar. Att rotfyllda tänder innehåller bakterier som bildar gifter är inget nytt. Att dessa gifter kan spridas via nerver i käkbenet och vidare upp mot kinden och ögonen är känt sedan tidigare.

Flera tandläkare och däribland Karin Öckert har genom extraktion av rotfyllda tänder fått bort smärtan i ansiktsnerven. Det finns också forskning som tyder på att blodkärl och nerver kan klämmas åt och därigenom skapa smärta. Kiropraktorer, osteopater med flera har kunna hjälpa. 

Tyvärr är det i första hand smärtstillande mediciner som erbjuds folk med ansiktsmärta. Tandvårdsskadeförbundet anser emelletid att man som första åtgärd ska titta på tänderna och därefter undersöka om det finns tryck på nerver eller blodkärl för att åtgärda detta. Det finns alltså flera olika orsaker och tänderna kan vara en av dem.

Till artikel i Medibas
Till mer information på Tf:s hemsida om rotfyllningar
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu