En vetenskaplig rapport har publicerats som redovisar vad som kan hjälpa mot ilningar i tänderna och känsliga tandhalsar. Tandkräm som innehöll kalcium, natrium och fosforsilikat skyddade bäst, åtminstone vad gäller kyla, men var också bra vid taktil stimulering. När det gällde luftstimuli var arginin respektive kalium och hydroxyapatit bäst. 

Forskarna tittade på gammal forskning, det vill säga de gjorde en litteraturstudie där man jämfört effekten av olika sorts tandkrämer. Det som undersöktes var hur taktil stimulering, kyla och luft påverkade smärtan.

Undersökningen omfattade över 12 000 patienter och 125 studier och man jämförde mellan tandkräm med fluor och tandkräm med arginin, kalium och hyroxyapatit och kalium och tennfluorid.  

Således kan man räkna med lindring om man har problem med ilningar i tandhalsarna genom att välja rätt tandkräm. Tandkrämer som innehåller kalcium, natrium och fosforsilikat skyddar bäst, allra bäst skyddade sådan tandkräm mot kyla.

Bäst mot ilningar som åstadkoms av luftflöde var tandkräm med arginin. Även tandkräm med kalium och tennfluorid gav bra resultat, men då den innehåller fluor är den mer tveksam.

Tidigare har vi på hemsidan skrivit om hydroxyapatit som har läkande inverkan på kariesangrepp. Sannnolikt skapar detta ämne även skydd mot ilande tandhalsar. Det är värt att pröva i alla fall.

Till artikel i Tandläkartidningen
Till forskningsrapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu