En svensk innovatör har tagit fram ett skydd för ansiktet när man är hos tandläkaren. Skyddet är tänkt att minska risken för bakterier på huden och vattenstänk med mera, men i annonsen står det också att den skyddar maskaran och sminket. Tanken är inte dum då det finns mycket bakterier och gifter hos tandläkaren som vi inte vill ha på huden. Bilden intill visar mer konventionellt skydd vid amalgamsanering.

När tandläkaren borrar bildas fina partiklar av det dentala materalet antingen det är amalgam eller kompositer. Värst är kanske om tandläkaren borrar i metall i en krona, bro eller implantat. Mindre partiklar och även nanopartiklar bildas som kan tränga in genom huden. 

Den nya skyddsmasken sägs vara genomsläpplig för luft, men inte för bakterier eller minipartiklar. Kanske kan en sådan mask vara bra vid amalgamsanering förutsatt att den stoppar mindre partiklar av amalgam som frigörs vid hantering av fyllningen. Enligt Tandvårdsskadeförbundet bör tandläkaren erbjuda patienten skyddsglasögon och täcka kroppen med en operationsduk vid amalgamarbeten.

Anledningen är att det är olämpligt att en patient som redan är sjuk av amalgamet också ska få det på hud och kläder. Det är viktigt att tandläkaren borrar så lite som möjligt i fyllningen och försöker spräcka den för att därefter lyfta ut den i småbitar. Men det frigörs ändå alltid kvicksilverånga och mindre partiklar.

För att slippa att små partiklar av borrens kraft slungas in i kindslemhinnan ska tandläkaren använda så kallad kofferdam och det är som sagt bra om även ansiktet kan skyddas. 

Se mer om masken här
Mer om amalgamsanering se The Smart Choice

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu