När man förlorat tänder finns olika ersättningsmöjligheter. I dag väljer en del att sätta in ett implantat. Det innebär att tandläkaren borrar ett hål i käkbenet och sätter in en "skruv" eller "plugg" som ska växa fast i käkbenet. Vilket material ska man då välja? I huvudsak finns två möjligheter: Titan eller zirkonia. Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar Zirkonia som är en sorts keram.  

Flera skäl finns att välja zirkonia som implantat. Det leder varken ström, värme eller kyla, vilktet metallen titan gör. Zirkonia tycks vara snällare mot kroppens vävnader. Det uppstår sällan bakterier runt zirkoniaimplantat (periimplantit) och det är mycket ovanligt med alleriger mot detta implantat. Med zirkonia riskerar man aldrig att det gråa titanmaterialet lyser igenom och man riskerar inte heller några galvaniska strömmar mellan flera olika metaller. 

Nackdelar med zirkonia är att det är dyrare och färre tandläkare har utbildning för att sätta in zirkoniaimplantat, vilket gör att det kan bli långt till tandläkaren. Om en helprotes ska göras som vilar på zirkoniaimplantat behövs fler implantat. I överkäken kan sex implantat behövas medan det i fallet med titan endast behövs fyra. 

Tyvärr finns inte lika mycket forskning på zirkonia som på titan. Sjuårsuppföljningar på zirkoniaimplantat finns dock och att det är ett hållbart material är tydligt. De allra flesta storlekar på implantaten håller bra, dock har man för de allra minsta och tunnaste fått en del brott. Den kliniska erfarenheten är att zirkonia läker in bra och att tandköttet sluter väl till implantatet.

Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar zirkonia som material i implantat för alla som har råd. Förutom de skäl som framgår ovan finns risk för att flera olika metaller i kroppen kan reagera med varandra. Det är ett av flera skäl till att inte ha metaller i munhålan när det finns fullgoda alternativ. Det kan komma en dag då man behöver en ny höftkula eller ett nytt knä och då är det bra om man inte har andra metaller i kroppen som kan minska tåligheten. 

Se mer implantat på hemsidan via länkarna nedan
Zirkonia ett bra material
Forskning om zirkonia, Tf-bladet
Implantat av zirkonia eller titan

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu