När man förlorat tänder finns olika ersättningsmöjligheter. I dag väljer en del att sätta in ett implantat. Det innebär att tandläkaren borrar ett hål i käkbenet och sätter in en "skruv" eller "plugg" som ska växa fast i käkbenet. Vilket material ska man då välja? I huvudsak finns två möjligheter: Titan eller zirkonia. Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar Zirkonia som är en sorts keram.  

Flera skäl finns att välja zirkonia som implantat. Det leder varken ström, värme eller kyla, vilktet metallen titan gör. Zirkonia tycks vara snällare mot kroppens vävnader. Det uppstår sällan bakterier runt zirkoniaimplantat (periimplantit) och det är mycket ovanligt med alleriger mot detta implantat. Med zirkonia riskerar man aldrig att det gråa titanmaterialet lyser igenom och man riskerar inte heller några galvaniska strömmar mellan flera olika metaller. 

Nackdelar med zirkonia är att det är dyrare och färre tandläkare har utbildning för att sätta in zirkoniaimplantat, vilket gör att det kan bli långt till tandläkaren. Om en helprotes ska göras som vilar på zirkoniaimplantat behövs fler implantat. I överkäken kan sex implantat behövas medan det i fallet med titan endast behövs fyra. 

Tyvärr finns inte lika mycket forskning på zirkonia som på titan. Sjuårsuppföljningar på zirkoniaimplantat finns dock och att det är ett hållbart material är tydligt. De allra flesta storlekar på implantaten håller bra, dock har man för de allra minsta och tunnaste fått en del brott. Den kliniska erfarenheten är att zirkonia läker in bra och att tandköttet sluter väl till implantatet.

Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar zirkonia som material i implantat för alla som har råd. Förutom de skäl som framgår ovan finns risk för att flera olika metaller i kroppen kan reagera med varandra. Det är ett av flera skäl till att inte ha metaller i munhålan när det finns fullgoda alternativ. Det kan komma en dag då man behöver en ny höftkula eller ett nytt knä och då är det bra om man inte har andra metaller i kroppen som kan minska tåligheten. 

Se mer implantat på hemsidan via länkarna nedan
Zirkonia ett bra material
Forskning om zirkonia, Tf-bladet
Implantat av zirkonia eller titan

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu