Hypotyreos eller försämrad funktions av sköldkörteln har liknande symtom som om man har problem med amalgamfyllningar och andra metaller. Just kvicksilver kan störa sköldkörtelns funktion liksom vissa bristsituationer som exempelvis selen- eller jodbrist. Trots att provtagning inte visar några fel kan ändå sköldkörtelns funktion vara nedsatt.

Underfunktion av sköldkörteln leder till trötthet, frusenhet, svullnad i kroppen, viktuppgång, sprött hår och värk i muskler och leder. Många amalgamskadade har sådana problem, vilket inte är konstigt då sköldkörteln är belägen nära tänderna och störs av tungmetaller. 

Precis som för amalgamskadade tar den konventionella vården lätt på sköldkörtelproblem och många får inte den hjälp de skulle behöva. Läkaren Helena Rooth Svensson är själv drabbat och skriver böcker och tidningsartiklar i ämnet. Hon anser att provtagning inte alltid ger rättvisande besked och att läkare inte alltid förstår orsakerna till symtom som beror på underfunktion av sköldkörteln. . 

Enligt Rooth Svensson kan man testa läkemedlet levaxin som första åtgärd och om det inte hjälper ta tillskott av lithotyroin, som är en annan av sköldkörtelns viktiga hormoner. Torkad svinsköldkörtel innehåller alla de hormoner som människan behöver inklusive jod och om inget annat hjälper kan detta preparat fungera. Dock krävs licens för att läkare ska kunna skriva ut ett sådant preparat.

Även vissa näringsbrister kan försämra sköldkörtelns funktion och därför kan tillskott av jod, selen och Q-10 vara värt att pröva. Se mer länkarna nedan.  

Till intervju med patient drabbad av sköldkörtelproblem och läkaren Helena Rooth Svensson
Till artikel av Helena Rooth Svensson
Till Sköldkörtelförbundets hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu