Primärvårdsnämnden har nu fattat beslut om skärpta krav inom tandvården för att motverka välfärdsbrottslighet. Tanken är att den förebyggande tandvården skall stärkas. 

Primärvårdsnämnden har beslutat att införa ett antal skärpta villkor. Dessa nya villkor måste vara uppfyllda för att ett företag skall godkännas för att bedriva barn- och ungdomstandvård inom Region Stockholm. Förändringarna skall gälla från och med den 8 maj 2024.

Primärvårdsnämnden ansvarar för frågor som rör primärvården i Region Stockholm, till exempel den vård som bedrivs på vårdcentraler och andra mottagningar. Nämnden består av politiker från de olika partierna i regionen. Primärvårdsnämnden har i uppgift att se till att vår primärvård utformas efter invånarnas behov.

Ett av kraven är till exempel att företag i sin ansökan skall beskriva sitt så kallade systematiska kvalitetsarbete. Syftet med skärpningen är att försöka motverka välfärdsbrottslighet och att säkerställa att oseriösa aktörer inte får avtal om barn- och ungdomstandvård. Bland annat införs krav på att vårdgivaren skall ha en odontologiskt ledningsansvarig tandläkare med minst två års klinisk erfarenhet som tandläkare.

Nämnden beslutade vidare om ett antal nya sanktionsmöjligheter, däribland möjligheten att tillfälligt stänga av en vårdgivare och att, under själva avstängningen, hålla inne ersättningen.

Inom vårdval allmän barn- och ungdomstandvård så fattade primärvårdsnämnden beslut om att förtydliga allmäntandvårdens ansvar för den förebyggande tandvården. I samband med detta beslutade man också att höja ersättningen i områden där barnen har mer karies. Drygt 96 000 av totalt 600 000 barn och unga i åldrarna 3–23 år omfattas av den höjda ersättningen.

För vårdgivare som har avtal eller vill ansöka om avtal inom vårdval Stockholm omfattar vårdvalet ”allmän barn- och ungdomstandvård” ett obligatoriskt uppdrag och ett valbart uppdrag.

Det obligatoriska uppdraget gäller regelbunden och fullständig allmäntandvård till barn och unga mellan 3 och 23 år, undersökning och förebyggande åtgärder till 1- och 2-åringar i vårdbehovsområde 3 och 4 samt akuttandvård till barn mellan 0 och 2 år. I område 3 och 4 kallas barnen till undersökning redan vid ett års ålder, istället för vid tre års ålder.

Vidare ingår regelbunden och fullständig allmäntandvård till barn och unga som är folkbokförda i annat län och placerade i vård utanför det egna hemmet inom Stockholms län samt akutvård till barn och unga mellan 0 och 23 år som är folkbokförda i annat län. Det valbara uppdraget gäller områdesansvar för olistade barn och ungdomar.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)