Simstjärnan Michelle Coleman missade svensk VM-medalj på grund av biverkningar av en kopparspiral. I sjukvården förstod de inte vad som var problem, men man fann låga järn- och D-vitaminnivåer. Anledningen var en nyligen insatt kopparspiral som preventivmetod. Även många amalgamskadade kvinnor har fått problem med kopparspiraler, vilket kan bero på hög känslighet för metaller. 

Kopparspiral hindrar att ägget sätter sig fast i livmodern på grund av lokalt höga kopparhalter. Symtom kan vara smärta i buk och muskler, huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, diarré, trötthet, oregelbundna hjärtslag och andningspåverkan liksom koncentrationsproblem, hjärndimma och depression. Problem som är kända vid höga kopparhalter i kroppen. 

Många kvinnor med amalgamproblem har rapporterat biverkningar av kopparspiraler. Då har det förutom problemen som nämnts ovan även handlat om större och långvariga blödningar och allvarliga buksmärtor.

Kopparspiraler klassas som medicintekniska produkter och kräver inga noggranna studier för att få användas. Hormonspiraler däremot anses vara läkemedel och kräver omfattande kliniska studier innan de får säljas. Man kan undra om kopparspiraler klarat att gå igenom kliniska läkemedelskontroller.

Moderna kopparspiraler har en relativt stor yta som kan avge koppar till livmodern. Men koppar stannar förstås inte där utan sprids vidare ut i kroppen och bland annat har förhöjda koncentrationer hittats i blodet, levern och njurarna hos flickor och kvinnor som bär eller burit kopparspiral. 

Av en artikel i Läkartidningen framgår att professionen lever i tron att koppar endast har en lokal påverkan och därför bara kan ge lokala biverkningar som ökad blödning, smärta och utstötning. Detta trots att allt fler kvinnor rapporterar kopparöverskott och symtom som ovan av detta.

Koppar behövs för många enzymatiska reaktioner och höga kopparhalter sänker också zinknivån. Många kvinnor rapporterar om utmattningssymtom och psykisk sjukdom, till och med djup depression med suicidtankar. I vissa fall har detta lett till långvarig sjukskrivning, medicinering och arbetsoförmögenhet.

Simmerskan Michelle Coleman kom efter en tid på att alla hennes besvär berodde på den nyligen insatta kopparspiralen. Sjukvården förstod till att börja med ingenting och detta kostade Coleman och det svenska laget en guldmedalj under VM. 

Kvinnors känslighet för koppar varierar efter olika hormonella förhållanden och bland annat höga östrogenhalter höjer kroppens halter av koppar. Dessutom variera halterna med maten och innehållet av koppar i dricksvatten. Forskning behövs för att fastställa kopparnivåer i blodserum och på cellnivå hos kvinnor med symtom på kopparöverskott.

Viktigast är dock att ta patienternas problem och besvär på allvar. Fortfarande psykförklarar många läkare och tandläkare patienter som klagar på till synes oförklarliga smärtor och andra problem. 

Till artikel i DN om kopparspiral som förstörde simstjärnas karriär
Till artikel i Läkartidningen om befarade risker med kopparspiral
Till mer information på Tf:s hemsida
Till forskning om känslighet för metaller

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)