Melatonin betraktar vi främst som ett viktigt sömnhormon. Detta ämne har dock många andra viktiga funktioner, bland annat som antioxidant, förbättrar kalciumbalansen och  stimulera mineralisering av tänderna. Det sista innebär minskad risk för karies.

Melatonin bildas främst i hypofysen och benmärgen, ​enligt en ny forskningsartikel. Halten i benmärgen är hundra gånger högre än i blodserum och molekylen betraktas främst som ett hormon, men fungerar också som signalsubstans för att sätta igång eller hämma produktion av viktiga proteiner.

Som antioxidant tar melatonin hand om fria radikaler och minskar därmed risken för skador på DNA liksom risken för cancer. Därtill stimuleras immunsystemet, vilket minskar risken för sjukdom.

Effekten på tänderna är kanske den minst kända effekten av melatonin. Tänderna påverkas direkt av att typ 1 kollagen ökar med förbättrad benbildning och minskad bildning av celler som bryter ner ben. Dessutom påverkas östrogen och kalcitoninhalten, vilket förbättrar kalciumbalansen och minskar risken för osteoporos.

Implantat i käken växer fast bättre vid högre melatoninhalter på grund av den ökade benbildningen. Kariesfrekvensen minskar till följd av bättre remineralisering av tänderna.

Melatonin bildas från serotonin och produktionen ökar under natten. Aminosyran tryptofan behövs plus flera vitaminer och mineraler för att kroppen ska kunna producera melatonin.Tryptofan finns exempelvis i ost och animaliska produkter.

Till den vetenskapliga artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu