Många medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet är känsliga för metaller och ska undvika sådana i olika dentala material. Trots riskerna fortsätter tandvården att använda  metallegeringar. Sådana i krom-kobolt blir allt vanligare då de är lätta att jobba med och är lite mjukare än t ex motsvarande arbeten i titan. 

Det finns alltså anledning att kontrollera noga hur tandläkaren tänker sig att kronor, broar och proteser ska göras. Metallskelett är vanligt och på detta bränns, i fallen med kronor och broar, porslinet på metallen vilket gör att de blir tandfärgade och fina med bra lyster. 

Proteser byggs ofta också upp på ett metallskelett. Dock finns möjlighet att ha helt metallfritt vid alla tillfällen då ersättningständer eller proteser tillverkas. Flera olika plaster finns med olika sammansättning och keramiska material är också möjliga att använda om man är känslig för alla de plaster som marknaden tillhandahåller. 

Förutom risken för allergi och annan överkänslighet kan metaller också fungera som antenner och medför ökad känslighet för elektromagnetiska fält. Dessutom skapas galvaniska strömmar mellan olika metaller, vilket i sig ställer till problem med utlösning av metalljoner. Det finns således flera skäl till att inte använda metaller anmat än i undantagsfall.

Sådana undantag gäller höftproteser, stentar och pacemaker där det är svårt att undvika metaller och har man exempelvis guld i tänderna kan man få besvär med läckage av metalljoner från tex titan och kromkobolt.  Spara  därför metaller tills de verkligen behövs.  

Se artikel i Tandläkartidningen om kromkoboltlegeringar i tandvården 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu