Regeringens samordnare inom område Life Science efterlyser inspel från tandvården när det gäller utveckling av forskning och innovationer. Anledningen är att tänderna är en del av kroppen och att det blir alltmer tydligt att problem från munhålan påverkar resten av kroppen. Tandvården är också individanpassad och patientcentrerad varför det finns stora möjligheter att ta fram ny diagnostik och behandling, enligt regerings samordnare Jenni Norberg.

Regeringen pekar ut life science som ett område där Sverige ska vara ledande inom forskning och utveckling. Här behöver tandvården kliva fram, tycker regeringens samordnare Jenni Nordborg. Hon menar att sambanden mellan sjukdom i munnen och besvär i andra delar av kroppen blir allt tydligare. Hon efterlyser förslag från odontologin exempelvis för att utveckla diagnostik och behandling samt samarbete mellan andra discipliner. Det behövs helt enkelt gränsöverskridande samarbete för att nå framgång. 

Jenny Norborg lyfter fram att tandvården är individanpassad och patientcentrerad i sitt arbetssätt. Det är något som kan utvecklas i sjukvården och därmed leda utvecklingen framåt. Hon nämner också  Brånemarks implantat (titanimplantat), som exempel på en in­novation inom tandvården som både blivit medicintekniska produkter och lett till nya innovationer på andra områden.

Hon menar att Sverige måste bli snabbare på att implementera innovationer och i den utveckling behöver alla vara med. Särskilt efterlyser hon gränsöverskridande samarbete. Ett holistiskt perspektiv behövs och därför bjuder regeringen in till dialog i ett vidare perspektiv och en särskild uppmaning riktas till tandvården.

Tandvårdsskadeföbundet borde också vara med i detta utvecklingsarbete. Flera innovationer har tagits fram i syfte att hjälpa amalgamskadade patienter eller personer som haft andra besvär relaterade till tandvården. Tyvärr har sådana bra metoder snarast motarbetats av svensk tandvård och sjukvård. Sådant klimat är inte bra om man vill ha nya innovationer.

Ett exempel är clean-up sugen som togs fram i samverkan mellan tandläkare och en teknisk innovatör för att skydda patienter och tandvårdspersonal från giftiga kvicksilverångor. Trots att den fortfarande tillverkas i Sverige är det få tandläkare i vårt land som efterfrågar den. Försäljningen sker främst till de tyska och amerikanska marknaderna.

För att bättre kunna testa känslighet för metaller utvecklades testet Melisa som påvisar minnesceller för metaller i blod. Från början fanns ett laboratorium i Sverige som gjorde dessa tester och testmetoden exporterades till andra länder i Europa och USA. I Sverige är detta test fortfarande inte godkänt för att påvisa känslighet för metaller  och därför lades laboratoriet i Sverige ner. I andra länder bekostas Melisatestet av ländernas försäkringssystem. 

Tandläkare som arbetar i tät kontakt med tandvårdsskadade arbetar holistiskt och ser ofta behov av förbättringar när det gäller materialval, teknik för att extrahera tänder/rotfyllda tänder, material för att bygga upp käkbenet, teknisk färdighet för bettinslipning, åtgärder för att återställa näringsbalansen eller för att avgifta kroppen. Det är de känsliga patienterna som visar vägen mot mer ändamålsenlig teknik och andra förbättringar. Specifikationer på forskning, teknik- och materialutveckling för att kunna behandla känsliga patientgrupper borde vara en viktig del i Life Science arbetet.

Till artikel i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu