Särskilda kemikaliekänsliga celler har upptäckts i munnens slemhinnor. Dessa celler påverkade munhålans bakterieflora på ett för forskarna oväntat sätt. När de stimulerades förbättrades bakteriefloran som blev mindre aggressiv och därmed minskade risken för tandlossning. Försöken har än så länge främst gjorts på möss men de är ändå intressanta eftersom det är svårt att behandla patienter med tandlossning. 

Tandlossning orsakas av elakartade bakterier i tandköttet och munhålan som bryter ner det ligament som håller tandköttet tätt intill tanden. Forskare har identifierat celler hos möss, celler som är särskilt kemikaliekänsliga och som därför också känner smaker, men också irriterande ämnen och bakterier. Forskare har tidigare funnit sådana celler i tarmen, urinvägarna och i näsan och nu i tandköttets slemhinnor. 

Dessa celler påverkar mikrofloran i munhålan och forskarna tror att man i framtiden ska kunna ge individuell behandling av parodontit (tandlossning) för att förbättra bakteriefloran i munnen. Därmed skulle det egna immunsystemet förbättras.

De har också identifierat ett särskilt protein kallat gustducin som är en viktig signalsubstans. När forskarna slog ut signalämnen som gustducin eller genetiskt tog bort de nyupptäckta cellerna fick mössen en kraftig överväxt av patogena bakterier och tandlossning. Om forskarna stimulerade de kemikaliekänsliga cellerna så producerades ämnen som dödade bakterier. 

Möss som saknade gustducin hade mer problem i munnen och tänderna jämfört med normala möss. De hade också en annan bakterieflora än normala möss. I en opublicerad undersökning på människor har liknande effekter upptäckts. Det här kan leda till intressanta behandlingar av parodontit i framtiden. 

Till sammanfattande artikel (engelska)
Till forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu