Den som behöver mycket omvårdnad under lång tid kan få särskild hjälp med tandvård. Det innebär att man kan bli undersökt där man bor och få viss tandvård till samma avgift som för sjukvård.

Det är möjligt att få särskild hjälp med tandvård om man behöver omvårdnad under lång tid. Det kan gälla personer som bor i ett särskilt boende för service och omvårdnad eller de som bor i egen bostad men behöver mycket omsorg och får hälso- och sjukvård i hemmet. Det kan även inkludera de som behöver mycket vård vid en psykisk funktionsnedsättning eller individer som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det finns två sätt att få hjälp. Det ena är en bedömning av munhälsan. Det andra är nödvändig tandvård, som innebär att du betalar samma avgift som för sjukvård.

En bedömning av munhälsan får man, om den kommun som man bor i, anser att det finns ett behov av omvårdnad som ger rätt till särskild hjälp med tandvård.

En tandläkare eller tandhygienist genomför aktuell undersökning i patientens bostad. Hen undersöker munnen och tänderna för att se om tandvård behövs eller om tänderna behöver skötas bättre.

Munhälsobedömningen är inte obligatorisk och man kan ändra sig och få bedömningen vid ett senare tillfälle om man tackar nej.

Till nödvändig tandvård räknas exempelvis behandling som gör det lättare att tugga. Det kan även vara behandling som minskar smärtor eller obehag i munnen.

Kostnaden för nödvändig tandvård får man räkna samman med de andra avgifterna för hälso- och sjukvård. Då ingår tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Även de personer som har tackat nej till munhälsobedömningen, kan ha möjlighet att få nödvändig tandvård.

Den som innehar intyg om nödvändig tandvård kan själv välja tandläkare. Om man vill, kan man be den person som gör munhälsobedömningen om hjälp att hitta en tandläkare.

I vissa regioner är det möjligt att få hemtandvård. Med detta menas att tandläkaren eller tandhygienisten kommer hem till patientens bostad, med en enklare utrustning för att till exempel laga en tand eller ta bort tandsten.

Det är viktigt att patienten får bestämma hur hen vill ha sin tandvård. Ibland kan dock olika funktionsnedsättningar göra det svårt att prata med vårdpersonalen. I dessa fall skall vårdpersonalen tillsammans med närstående ansvara för att patienten mår bra och får den tandvård som behövs.

Länk till mer information på 1177

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)