Tandläkare Göran Friman har skrivit i Tf-bladet om behovet av att tänderna betraktas som en del av kroppen och att många sjukdomar ger försämrad munhälsa. Ett bättre samarbete mellan tandvården och den medicinska vården skulle kunna bidra till bättre folkhälsa. 

Tandläkarna har mycket att komma med när det gäller att förbättra folkhälsan. Det handlar både om att tandhälsan ofta försämras innan sjukdomssymtomen gör sig gällande och att screeningtester t ex för diabetes och högt blodtryck kan göras hos tandläkarna dit folk går regelbundet. 

Göran Friman brinner för ett utökat folkhälsoansvar för tandläkare. Han anser också att munhygienen kan förbättras bland flertalet äldre om hälso- och sjukvården får bättre kunskaper om behovet av att göra rent tänderna. Därför har han varit med och startat en speciell utbildning för sjukvårdspersonal i munhälsa.

Se artikeln i Tf-bladet via pdf-filen nedan 
Här finns Göran Frimans avhandling
Till information om kurs i omvårdnad vid orala symtom och tecken på ohälsa vid Karlstads universitet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu