Tandläkare Göran Friman har skrivit i Tf-bladet om behovet av att tänderna betraktas som en del av kroppen och att många sjukdomar ger försämrad munhälsa. Ett bättre samarbete mellan tandvården och den medicinska vården skulle kunna bidra till bättre folkhälsa. 

Tandläkarna har mycket att komma med när det gäller att förbättra folkhälsan. Det handlar både om att tandhälsan ofta försämras innan sjukdomssymtomen gör sig gällande och att screeningtester t ex för diabetes och högt blodtryck kan göras hos tandläkarna dit folk går regelbundet. 

Göran Friman brinner för ett utökat folkhälsoansvar för tandläkare. Han anser också att munhygienen kan förbättras bland flertalet äldre om hälso- och sjukvården får bättre kunskaper om behovet av att göra rent tänderna. Därför har han varit med och startat en speciell utbildning för sjukvårdspersonal i munhälsa.

Se artikeln i Tf-bladet via pdf-filen nedan 
Här finns Göran Frimans avhandling
Till information om kurs i omvårdnad vid orala symtom och tecken på ohälsa vid Karlstads universitet

« Tillbaka

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu