SBU presenterade för jämt 10 år sedan en rapport om rotfyllningar. Slutsatsen var att evidens inte finns för när rotfyllningar ska göras eller vilka material som ska användas. Mer forskning och ett rotfyllningsregister efterlystes. En ny studie visar att allmäntandläkare har begränsade kunskaper om rotfyllningsbehandling. Tandhälsoförbundet (Tf) ser många besvär orsakade av rotfyllningar och avråder från sådana. 

Besvär av rotfyllningar uttrycks på många olika sätt. Tf har hittills inte fört statistik över vilka symtom folk rapporterar in om rotfyllningar, men vi ber ofta om återrapportering. Kronisk trötthet är det mest förekommande problemet, men också värk, knäproblem, värk i ansiktsmuskler, ögonproblem  med mera rapporteras. Även mer diffusa besvär som svårighet att träna lika hårt som tidigare, spänningshuvudvärk med mera förekommer. 

Flera tandläkare vana att ta bort döda rotfyllda tänder rapporterar också olika besvär som försvinner efter att tanden tagits bort. Weston A Price och Hal Huggins är två numera avlidna tandläkare som forskat om bakterier som finns på rotfyllda tänder. 

Price, verksam i början av 1920-talet, opererade in rotfyllda tänder under huden på kaniner. Dessvärre fick kaninerna alltid samma sjukdomar som bäraren av tanden hade samtidigt som den personen tillfrisknade. Hal Huggins DNA-testade vilka bakterier som fanns i rotfyllda tänder, vilket var en mycket stor mängd patogena sådana. 

SBU gjorde för jämt tio år sedan en utredning om grunder för rotfyllningar liksom uppgifter om behandlingsmetoder och materialval. Utredarna fann starkt eftersatt forskning och menade då att prospektiva studier av rotbehandling behövs för att visa när tanden kan självläka eller när det är indikerat med rotbehandling. Tf:s erfarenhet är att tandläkare kan vara alltför snabba att föreslå rotfyllningar. 

SBU sammanfattade utredningen så här: "Bristen på bra forskning inom detta område ger en tydlig signal att väl planerade och genomförda kliniska studier av metoder för diagnostik och behandling av infektioner i tandens pulpa bör prioriteras."Det finns behov av ett nationellt register med kvalitetsindikatorer för uppföljning av pulpa- och rotbehandlingar". Mycket lite av detta har genomförts. Fortsatt råder kunskapsbrist. 

Nu visar en stor enkätundersökning att allmäntandläkare tycks sakna kunskaper inom området. Tandläkartidningen skriver att: "Forskarna konstaterar att bristande kunskap och återkoppling på arbetet lätt kan leda till att tandläkare saknar insikt om sina egna brister, och att undermålig vård därmed ges."

Tf avråder idag från rotfyllningar. Bakterier finns alltid kvar i en rotfylld tand, som faktiskt är död eftersom nerver och blodkärl i tanden rensats bort. Ny teknik för rotfyllning av tänder kan möjligen göra det mindre riskabelt. Ett stort problem är tandens kilometerlånga dentinkanaler som fylls med bakterier då det saknas ett naturligt flöde även i dem.

Om ett nytt rotyllningsmaterial skulle fylla upp alla håligheter inne i roten så kommer det knappast åt att täppa till dentinkanalerna och inte heller små minimala sidorötter som kan finnas i kindtänderna. Bättre är att forska på hur en infekterad tand skulle kunna självläka. 

Till SBU:s rapport
Till artikel i Tandläkartidningen
Till forskningsrapporten om enkätundersökningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu