Kan rotfyllda tänder vara del i den ökade sjukdomsutvecklingen? Det handlar om extrem trötthet, värk i muskler och leder, smärta och värk i ansiktsnerverna, bihåle- och ögonbesvär och mycket mer. En del av detta betraktas som psykiska problem. På 1920-talet fann tandläkare Price att rotfyllda tänder som opererades in under huden på kaniner gav djuren samma sjukdomar som den människa som tidigare burit tanden. Andelen rotfyllda tänder har ökat enormt de senaste decennierna. 

Rotfyllda tänder innehåller mängder av patogena bakterier, vilket kunnat visas med DNA sekvensering. I och runt tandroten frodas bakterier och andra mikroorganismer och i den syrefria miljön bildas många otrevliga gifter. Tandläkare Hal Huggins har delvis gjort om Weston Price försök från 1900-talets början, men med DNA-tester istället för djurförsök eller bakterieodling. I samtliga undersökta rotfyllda tänder fanns patogena bakterier. 

Tandläkare Hal Huggins (avled för några år sedan) skrev en intressant artikel 2010 som sammanfattar hans syn på både amalgam och rotfyllningar. Han beskriver ett statistiskt samband mellan  ALS och rotfyllningar som borde vara intressant att undersöka närmare. Det handlar om att tandläkare under 1990-talet hade som mål att i snabb takt öka andelen rotfyllningar. Enligt Hal Huggins följdes detta av en kraftig ökning av ALS.(se tabell i artikeln). Han anser också att många autoimmuna sjukdomar orsakas av bakteriegifter från bakterier i rotfyllda tänder. 

Vidare frågar Hal Huggins vad som är mest viktigt; att rädda livet på en tand eller att rädda livet på patienten. Han berättar i artikeln om alla de bakterier och andra organismer som finns i rotfyllda tänder och dess närmaste omgivning. Själv identifierade han femtiotre olika sorts bakterier på rotfyllda tänder med DNA-teknik. Bland dessa fanns sådana som påverkar hjärtat, nerverna, njurarna, hjärnan och bihålorna. 

Särskilt mycket bakterier fann Huggins i det perodontala ligamentet som finns runt tanden och är det som fäster i benet. Dessa ligament ska tas bort vid extraktion av tänder, på grund av anhopningen av bakterier men också för att bentillväxten hämmas om ligamentet finns kvar. Huggins jämför det med att ha kvar livmodern efter förlossningen. Det är sällan svenska tandläkare tar bort ligamentet och rensar bort infekterade delar av käkbenet. Även om tanden är borttagen kan således infektionen finnas kvar och i värsta fall orsaka infektioner. 

Hal Huggins ansåg också att tandläkaren skulle stimulera blödning minst 5 minuter efter att tanden och ligamentet tagits bort. Anledningen var att hans mätningar visade att det tog så lång tid innan bakterierna sköljts bort från håligheten. 

En rotfylld tand innehåller således alltid bakterier och så fort man tuggar trycks bakterierna ut i kringliggande vävnad. Därefter sprids bakterier eller dess gifter runt om i kroppen. Streptococcus mitis fann han i 92 procent av proverna från rotfyllda tänder. Den bakterien överlever det mesta och är känd för att påverka blodplättarna och finns ofta hos personer med hjärtproblem. 

En rotfylld tand ger ofta problem på samma sida som där tanden sitter. Även detta kunde Weston Price konstatera i början av 1900-talet. Hans kunskaper glömdes dock snart bort och han fick inte särskilt stort genomslag för sin forskning. Nu har emellertid hans forskningsresultat dammats av och fler har blivit varse risken med rotfyllningar. 

Till Hal Huggins artikel
Mer om Weston Price forskning
Rotfyllningar orsak till degenerativa sjukdomar, Gerson Insitute 
Den som prenumererar på Netflix kan se filmen "Root Cause" som på ett övertygande och obehagligt sätt redovisar risker med rotfyllningar.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu