Att rotfylla tänder är inte riskfritt och Tandvårdsskadeförbundet avråder från rotfyllningar. Men det kan vara traumatiskt att ta bort tänder och därför är det viktigt att själv tänka efter och ta ställning. Det är också bra om man förstår hur en rotfyllning går till. Sådan information finns nedan och också på sjukvårdsupplysningens 1177.

När en tand rotfylls dödar man först tanden genom att ta bort blodkärl och nerver i tandens pulpa. En död tand kan  inte ha något immunförsvar. Bakterier som hamnar i en död rotfylld tand kan aldrig attackeras av kroppens eget försvar utan växer till helt fritt i små hålrum både i tanden och i små dentinkanaler som går horisontellt genom tanden.

Bakterierna bildar gifter som smiter ut ur tanden och dess håligheter och påverkar hela kroppen. När tandläkaren och forskaren Weston A Price på 1920-talet opererade in rotfyllda tänder under huden på kaniner fick kaninerna alltid de sjukdomar som tandens bärare haft. Rotfyllda tänder kan orsaka många besvär och i värsta fall leda till kroniska sjukdomar och död. 

Döda kroppsdelar opereras i skolmedicinen bort då de kan ställa till mycket besvär via bakterier och bakteriegifter. Ett undantag är dock döda tänder som moderna tandläkare gärna vill behålla. Priset patienten får betala är ökad sjukdomsrisk.

Rotfyllningar görs främst för att en infektion trängt ner i roten. Då går inte tanden att rädda, men för att ha kvar tanden som stöd för en krona eller bro anser Socialstyrelsen och flertalet tandläkare att tanden ska rotfyllas och att den döda tanden därför ska få sitta kvar i käkbenet. 

DNA-analyser visar att rotfyllda tänder alltid innehåller flera olika bakterier och andra mikroorganismer varav flertalet är sjukdomsframkallande. Exempel på sådana är olika borreliabakterier.  

En rotfyllning går till så att tandläkaren rensar rotkanalen med hjälp av små fina borrar och filar eller med laser. Laser "bränner" i princip bort innehållet i rotkaneln och gör den steril. Tandläkare som använder borrar och filar måste sterilisera dem med någon form av antibakteriell vätska. 

Flertalet rotfyllningar görs för att man fått infektioner som gått ner i tandroten och ibland också nått tandbenet. I sådana fall gäller det verkligen att tandläkaren klarar att ta bort alla bakterier som finns i rotkanlerna och i käkbenet. Uppgiften är egentligen omöjlig, det finns alltid kvar lite bakterier och särskilt i rotspetsen som går in i tandbenet.

En tand som slagits ut efter en olycka har till att börja med inga bakterier och då finns större chans att lyckas. Men även i en sådan tand kommer bakterier att så småningom tränga in åtminstone i dentinkanalerna. 

När roten rensats från blodkärl och nerver fylls roten eller rötterna igen och oftast görs det med guttaperka eller med olika former av kalciumhydroxid. Det senare betraktas ofta som provisoriska fyllningar, men en del personer har kunnat ha dem länge.

Guttaperka är ett hartsmaterial som stelnar i roten och hindrar bakterier att kolonisera. Problemet är att tandrötter ofta har lite håligheter, inte är raka och att en del kanaler är så små att de kanske inte hittas och är svåra att både rensa och fylla med guttaperka. Tandläkaren måste alltid ha kikarglasögon vid rotfyllningar för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Det går dock inte att göra en perfekt rotfyllning, vilket innebär att det alltid finns inkapslade bakterier i den.

Dåligt gjorda rotfyllningar är vanligt och många har problem i åratal som de inte kan finna orsaken till. Det handlar ofta om att själva fyllningen inte är tät eller att bara den översta delen av rotkanalen fyllts igen. Ibland kan det också handla om att patienten inte tål rotfyllningsmaterialet. Vilka besvär som helst kan uppstå.

Besvär orsakade av rotfyllningar som rapporterats är bland annat knäproblem, smärta i ansiktsnerverna, bihålebesvär, ögonproblem och mycket mer. 

Tandvårdsskadeförbundet har sett många patienter som tillfrisknat efter borttagning av rotfyllda tänder och rekommenderar därför att tänderna hellre dras ut än rotfylls. Även redan rotfyllda tänder bör extraheras. Det gäller särskilt om man har någon inflammatorisk eller kronisk sjukdom. Rotfyllda tänder är något immunförsvaret får kämpa med och dessutom finns risk för hjärtkärlproblem, bröstcancer och mycket mer om rotfyllda tänder får vara kvar. 

Se mer om rotfyllningar här
Tålde inte rotfyllningsmaterialet
Alla symtom försvann efter borttagning av rotfylld tand

 

 

 

 

 

Till artikel om rotfyllningar på 1177

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu