I en översiktsartikel redovisas risker med kompositplaster i tandvården och vilka kvalitetsegenskaper som bör prioriteras för bästa hållbarhet och patientsäkerhet. Den kliniska hanteringen av dessa material och korrekt ljushärdning är faktorer som har stor betydelse för en kompositfyllnings överlevnad, men också för att minimera mängden restmonomer. Det är de senare som kan skapa överkänslighet eller andra biverkningar. Rätt hanterade är kompositerna bra material för flertalet. 

Kompositfyllningar läcker alltid restmonomerer och det kan handla om 5-18 procent av vikten. Dessa monomerer läcker ut under lång tid och kan orsaka allergier, cancer med mera. 

Flertalet kompositer består  av metakrylater som är kända för att framkalla överkänslighet eller allergier. Sådana problem finns i tandvården och kanske främst bland tandläkare. En del medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet är känsliga mot metakrylater och akrylatplaster, men de allra flesta tål dem bra.

Metakrylater förekommer som monomerer i kompositer, men det är okänt hur dessa påverkar kroppen. Vid cellförsök har forskare dock funnit att metakrylater minska andelen glutation i cellerna, ökar den oxidativa stressen, påverkar celltillväxten, påverkar generna och mycket mer. 

För att minska riskerna för tandvårdens patienter är det därför viktigt att minska andelen fria monomerer så mycket som möjligt. Kunskaperna om ljushärdning och hantering av kompositerna behöver förbättras både för patienternas och tandvårdspersonalens skull. 

Till forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu