Nanopartiklar av metall är mikroskopiskt små och beteer sig inte alltid som större partiklar. I moderna dentala material finns ofta nanopartiklar men då bundna i fyllningsmaterialet. Vi borrning med moderna snabba borrar bildas också nanopartiklar så det är svårt att undvika. Det forskare nu funnit är att om leverceller utsätts för flera olika nanopartiklar av metall så kan synergieffekter uppstå dvs tillsammans blir de betydligt farligare än var och en för sig. 

Det forskarna tittat på är nanopartiklar av silver som reagerat med kadmium och då fått väldigt mycket allvarligare effekter än partiklarna var och en för sig. Tillsammans påverkar det kolhydratmetabolismen, ökar fettomsättningen och påverkar även på andra sätt.

Idag utsätts människor för nanopartiklar inom många olika områden och det är svårt och omöjligt att helt bli fri från dem.

Dock är det intressant ur Tandvårdsskadeförbundets perspektiv om det också kom fram forskning av effekter av nanopartiklar i samverkan med kvicksilverläckage från amalgamfyllningar. I cellen finns kvicksilver främst som kvicksilverjoner eller bundet till proteiner och därför är inte den forskning som det länkas till här jämförbar. Risk finns dock att kvicksilverjoner kan öka andra föroreningars effekter och kanske i ännu högre grad om nanopartiklar finns närvarande 

Se mer artikeln från den danska tidskriften Ingeniören via länken nedan. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu