Riksrevisionen har synat IVO:s verksamhet och anser att mycket behöver göras för att förbättra den. Bland annat anser man att IVO bättre ska styra tillsynen till områden där den gör mest nytta och den bör bli mer enhetlig över landet.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) knoppades av från Socialstyrelsen 2013 och har sedan dess utövat tillsyn som egen tillsynsmyndighet. Riksrevisionen har granskat myndighetens arbete och är uppenbarligen inte särskilt imponerad av verksamheten.

Riksrevisionen anser att IVO:s IT-system är gammalt och förlegat och att det inte är användbart för att utvärdera och följa upp inspektioner som görs. IVO anses inte heller kunna styra inspektionerna dit där det behövs. Dessutom anser Riksrevisionen att IVO:s bedömningar skiljer sig åt över landet.

IVO rekommenderas bland annat att

 • utveckla de nationella och regionala riskanalyserna så att tillsynen kan styras till de områden och verksamheter där den gör mest nytta
 • göra bedömningsstöden lättåtkomliga för att öka enhetligheten i tillsynsbesluten
 • systematiskt följa upp resultatet av tillsynen.

Tandvårdsskadeförbundet har upplevt att både den tidigare inspektionen vid Socialstyrelsen och den nya myndigheten IVO haft ett horn i sidan till de läkare och tandläkare som hjälpt amalgamskadade. Nu senast har inspektionen beslutat att granska läkaren Ulrika Åberg bland annat för att hon skriver ut dyra mediciner till sina patienter.

Anledningen är att så gott som alla hennes patienter är elöverkänsliga och därmed också känsliga för färgämnen med mera i mediciner. Hon skriver därför ut mediciner som blandas på apoteket för att patienterna ska slippa onödiga tillsatser och det blir dyrare. Ulrika Åberg är långt över pensionsåldern och för att slippa en granskning har hon nu lämnat tillbaka sin läkarlegitimation och kan därmed varken skriva ut mediciner eller sjukintyg.

Till Riksrevisionens granskning, pressmeddelande
Till rapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
 • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
 • Att tandvården blir helt metallfri.
 • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu