Socialstyrelsen har i uppdrag att se över tandvårdsförordningen där bland annat fyllningsbyte ingår enligt paragraferna 6 och 7. Nu har Socialstyrelsen gått ut med att en revidering behövs eftersom landsting och regioner hanterar förordningen alltför olika. De stöd som finns i förordningen når inte heller alla. Sedan länge är det känt att bidrag till fyllningsbyte bedöms mycket olika i skilda delar av landet. 

Nu är alltså  Socialstyrelsens bedömning att omfattande revidering av tandvårdsförordningen behövs.  
– Det måste bli lättare för landstingen att tillämpa förordningen. Till exempel finns det vissa begrepp som inte är möjliga att bedöma enhetligt och objektivt av dem som ska pröva behandlingsförslagen från tandläkarna. Med ett tydligare regelverk ökar möjligheterna att göra likvärdiga bedömningar, säger Kristina Lindholm som är ansvarig för utredningen.

Tandvårdsskadeförbundet har uppvaktat utredningen och både ställt krav och berättat om de svårigheter som förordningens 6 och 7 paragrafer är förknippade med. I dag finns möjlighet endast till fyllningsbyte under vissa omständigheter. Landsting och regioner har fattat egna beslut om restriktioner för att bidrag ska beviljas och hos vissa, t ex Västra Götaland, är det näst intill omöjligt att få bidrag beviljat. 

Tandvårdsskadeförbundet anser att bidrag för fyllningsbyte på grund av allergi eller annan överkänslighet måste finnas kvar  Dock behöver förordningen utökas till att även gälla implantat. Nuvarande paragraf 7, som gör det möjligt för den som varit sjuk en längre tid att få fyllningsbyte utan bevis för att fyllningen orsakar symtomen, behöver ändras till att gälla att byte av dentala material eller implantat ska bytas utan kostnad om patienten anser sig ha besvär av dem. 

Allergier och annan överkänslighet är nämligen svårbevisade med dagens provtagningsmetoder. Det är inte heller lätt att bevisa symtom som beror på samverkan mellan flera metaller (galvaniska strömmar) eller förgiftningsymtom. Därför är det viktigt att patienter som upplever att de mår dåligt av sina fyllningar får dem utbytta utan att behöva betala för det.

 Om patienten får besvär av ett titanimplantat måste hen i dag själv betala även borttagandet av dessa liksom ersättningsalternativ. Detsamma gäller om tandläkaren sätter in en guldkrona eller en koboltkrombro som orsakar galvaniska strömmar tillsammans med andra metaller i tänderna. Trots att patienten själv upplever att besvären kom i samband med kronan eller bron och att hen upplever metallsmak och elektriska spänningar i munnen tas detta inte på allvar i vården. Hen måste därför betala borttagandet och omgörningen själv om det ens är möjligt att hitta en tandläkare som vill göra detta. 

De samhällsekonomiska kostnaderna är redan i dag stora på grund av att folk går omkring med flera olika metaller i munhålan, giftiga amalgamfyllningar eller rotfyllningar som gör dem sjuka. Politikerna har valt att låta tandvårdsförordningen omfatta sådana problem och därför måste den byggas ut alternativt att försäkringskassan betalar alla omgörningar. I dag saknas provtagningsmöjligheter och precis som för läkemedel är det därför nödvändigt att ta bort det som patienten upplever att den får problem av. Först då går det att bedöma om det dentala materialet eller rotfyllningen orsakade besvären.

Tandvårdsskadeförbundet ser att många tillfrisknar efter byte av dentala material eller borttagning av rotfyllda tänder. De allra flesta ser själva kopplingen mellan ökade besvär och genomförd tandvård. Samhällsvinsten blir stor om man lyssnar på patienterna. 

Se information från Socialstyrelsens utredning

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu