Borra och fylla har varit tandläkarnas jobb under lång tid och det går trögt att introducera alternativen. Doktor Andreas Theichmann har utvecklat en produkt som funnits i bruk under en tioårsperiod. För att skydda tänderna och skapa bättre möjligheter till remineralisering utvecklade han ett flytande bioglas som täcker dentinet och emaljen under en period på max 12 månader. Därmed hindras bakterier att fästa och bilda biofilm samtidigt som kroppen ges möjligheter till självläkning. 

Det nya materialet heter Dentcoat och består av kiseldioxid som är ett biokompatibelt material utan skadliga effekter. Därmed är egenskaperna betydligt bättre än för fluorpensling etc. Fluor fyller också igen mikroskopiska hål i tandens emalj eller dentin genom att bilda fluorapatit som ersätter kroppens egna molekyler. Då fluor också är giftigt och kan påverkar kroppens hormonbalans så är det nya kiselpreparatet betydligt bättre.

Dentcoat har använts i Asien under en tioårsperiod och resultatet är mycket bra, enligt artikeln i Dental Tribune (se länk nedan). Det som händer är att tänderna täcks med ett mycket tunnt lager av kiseloxid upp till 12 månader. Bakterierna i munhålan reduceras med 90 procent och det blir lätt att göra rent tänderna. Ilningar försvinner liksom risken för bakterier som orsakar tandlossning. Dessutom skapar det tunna kiseldioxidlagret en fin lyster och tänderna ser vita och fina ut. 

Kisel finns naturligt i kroppen och hittills har inga biverkningar noterats. Förutom att skydda tänderna och påskynda den naturliga remineraliseringen så minskar också risken för periodontit och andra sjukdomar orsakade av munbakterier.

Detta är en mycket intressant produkt som kan få stor betydelse för framtidens tandvård. Det är okänt om svenska tandläkare använder preparatet, men Dentcoat finns tillgängligt i Tyskland. Särskilt god effekt kan det ha på personer med genetiska problem att mineralisera tänderna. Många kan kanske behålla tänderna med detta preparat, men sannolikt behövs då årlig påfyllning. 

Till atikeln i Dental Tribune

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu