Tandläkare, läkare och andra vårdgivare skriver journaler, d.v.s. anteckningar görs om vad patienten sagt, vilka mediciner som skrivits ut eller annat av betydelse för den fortsatta patientkontakten. Ibland kan vårdgivare ha skrivit felaktiga saker eller gjort egna tolkningar av vad patienten sagt, vilket kan kännas kränkande för patienten och kanske också kan påverka framtida vård. Kontrollera därför alltid vad som står i patientjournalen och begär rättelse efter behov. 

Det finns tre sätt för dig som enskild person att påverka innehållet i din patientjournal. Det ena är rättelse, det andra är notering i journalen att du inte är nöjd med den och det tredje är att ansöka om journalförstöring. Det senare görs dock endast i undantagsfall. 

Rättelse i journalen begärs hos vårdgivaren om oriktiga eller missvisande uppgifter finns i journalen. Om man inte kommer överens med vårdgivaren om begärda ändringar finns möjlighet att begära notering i journalen om att man som patient anser att det finns oriktiga eller missvisande uppgifter i journalen.

Det senare är en rättighet varje enskild patient har (Patientdatalagen (2008:355), 3 kap 8§). Vårdgivaren får inte neka att göra göra de noteringar du begär i journalen. 

Journalförstöring är möjlig i vissa fall och det är endast patienten eller annan person som omnämns i patientjournalen som kan begära det. Anmälan och journalförstöring görs hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), se länk nedan enligt Patientdatalagen (2008:355), 8 kap 4§.

För att få sådan journalförstörelse krävs att hela eller del av patientjournalen uppenbart inte behövs för patientens vård eller att det från allmän synpunkt uppenbart inte finns skäl att bevara journalen. Journalförstörelse är alltså inget som är enkelt att få och handläggningstiden hos IVO är omkring ett år. Några märkliga skäl till att inte bevilja journalförstörelse är om uppgifterna ligger till grund för olika beslut och åtgärder hos myndigheter och domstolar eller behövs för forskning och statistik. 

Som patient bör man ta för vana att begära att få läsa sin journal och begära rättningar om vårdgivaren missförstått något eller skrivit någonting som kan upplevas som kränkande och inte behöver stå där. 

Patientjournalen är bra att ha också om man vill begära skadestånd för genomförd eller icke genomförd behandling eller om man av någon anledning vill anmäla en vårdgivare. Se mer länkarna nedan. 

Till mer information om man är missnöjd med vårdgivarens journal
Till blankett om ansökan om journalförstöring

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu