Att få rätt behandling är viktigt om man är sjuk oavsett om det handlar om problem i munhålan eller i övriga kroppen. En del personer som kontaktar Tandvårdsskadeförbundet berättar att de gått till flera tandläkare för att få bedömning av sin tandstatus och fått olika besked. Nu bekräftar en avhandling att tandläkare kan göra olika bedömningar åtminstone gällande parodontit eller tandlossning. 

I sin doktorsavhandling har Aleksandar Milosavljevic undersökt hur tandläkare bedömer fyra fall av parodontit. Slutsatsen är att patienter inom allmäntandvården tycks få i stort sett samma parodontala behandling, oavsett hur de ser ut i munnen, dvs ingen individanpassning sker. Dessutom kan samma patient bedömas som frisk av en behandlare och sjuk av en annan. Så olika bedömningar är inte acceptabla och frågan är om det går att lita på sin tandläkare. 

Avhandlingen baseras på fem studier  där de fyra första gjorts i form av frågeformulär medan den sista skett i form av intervjuer. Frågeformulären använde sig av fyra patientfall med olika grad av periodontala besvär som representerar periodontal status hos en majoritet av medelålders patienter i Sverige. Praktiserande tandläkare och tandhygienister som deltog i undersökningen fick svara på frågor om dessa patienter var sjuka eller friska, vilken diagnos de hade och vilka behandlingar som behövdes. Det är alltså ett gediget arbete som ligger bakom studien.  

Patienter inom allmäntandvården tycks enligt den presenterade forskningen få i stort sett samma behandling för parodontal sjukdom, oavsett hur de ser ut i munnen. Behandlingen individanpassas inte, vilket kan leda till att vissa patienter underbehandlas och andra överbehandlas. Samma patient kan bedömas som frisk av en behandlare och som sjuk av en annan, och denna bedömning påverkar det behandlingsförslag som patienten erbjuds.

Det är knappast acceptabelt att patienter får så olika behandlingar och åtgärder behövs för att patienter ska känna sig trygga i tandvården. Särskilt om det visar sig att även andra områden inom odontologin bedöms så olika som avhandlingen visar.

Till artikeln i Tandläkartidningen
Till avhandlingen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu