Helproteser är ett alternativ även i dag. En del personer är känsliga för främmande material eller har inte råd med implantat. I båda fallen är en avtagbar protes ett bra alternativ. Små avtagbara proteser för att ersätta en eller två tänder kan också göras. Ofta tar det tid att vänja sig, men för många fungerar det mycket bra.

Många olika protesmaterial finns. Tandvårdsskadeförbundet avråder från proteser med metaller då känslighet mot metaller inte är ovanligt. De som är extremt känsliga för metaller bör inte heller ha den obligatoriska identitetsbrickan i metall. 

Flertalet proteser görs med en tandfärgad plastbas som ser ut som tandköttet eller gommen och på den sätter man plast- eller keramiktänder som ska se ut som riktiga tänder. Det är främst plasten som kan vara riskfylld för känsliga personer. Dock finns flera olika plastsorter och lämpligt är att pröva sig fram. 

Metakrylater är det vanligaste materialet och det färgas för att få samma kulört som ens eget tandkött. Dock är en del känsliga mot just metakrylater och bör därför välja andra material. Färgämnen kan också orsaka problem. Materialet Ivocap kan dock göras utan färgämne, men då kan det bli sämre utseende. 

Alternativa plaster är polyvinylklorid (Luxene), acetalplast (Dental D) eller nylon (Valplast). Valplast är en relativt mjuk plast och minskar risken för skavsår, enligt Tandvårdsskadeförbundets medlemmars erfarenhet. Dock är tåligheten mycket individuell.

Ett nytt intressant material är gjord av plasten polyetereterketon (PEEK) och verkar lovande med mycket få allergier. Dock är materialet relativt dyrt och få dentala laboratorier använder det. 

Prova in potesen kan vara påfrestande då man kan behöva gå tillbaka till tandläkaren flera gånger innan den sitter som den ska. Viktigt är dock att fortsätta inprovningen till dess protesen känns bra.

Den som har protes bör besöka tandläkaren minst en gång om året. Anledningen är att käkbenet kan brytas ned och passformen för protesen blir då sämre. I sådana fall kan protesen också gå sönder.

Det går att göra så kallad relining av protesen, vilket innebär att man ersätter "slemhinneytan" och därmed anpassar protesen efter benets nya form. Ibland kan tandläkarlaboratoriet i praktiken behöva göra om hela protesen. Det innebär oftast att allt basmaterial byts ut (rebasering), men tänderna behålls och sätts fast i den nya protesen. 

När hela protesen behöver göras om bör man överväga att göra en helt ny. Ingen bör gå omkring med en illa sittande protes. 

Se mer internetodontologi

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu