Har man missfärgade eller för korta tänder kan skalfasader vara en lösning. De består av tunnt porslin som cementeras fast på tanden. Porslinet tål de flesta, men cementet kan ställa till besvär hos känsliga individer.

Skalfasader är ett bra sätt att förbättra utseendet om man har problem som gör att man inte så gärna vill le och skratta. Ofta handlar det om missfärgade tänder och i vissa fall kan tandläkaren också välja att göra en högre eller bredare tand än den naturliga. Allt för att leendet ska bli vackrare. 

Vid applicering av tandfasader måste tanden slipas ned en aning för att fasaden ska kunna fästas på tanden och kännas bra. Man räknar med att tandfasader har en livstid på 25 år, vilket innebär att man kan behöva byta ut dem. 

Problem med skalfasader kan bero på cementet som fasaderna limmas fast med. Det är mycket sällan det uppstår reaktioner mot själva det keramiska materialet (porslinsmaterialet). 

Det man vanligen inte tål är cement som består av metakrylat eller har metallsalter som färgämnde, bland annat gäller det titandioxid. Ceramir är ett cement som består av polyakrylsyra och kalciumaluminat och fungerar ofta  bra för personer som är känsliga för metakrylater. 

Bland de metakrylatbaserade cementen finns två som inte innehåller titandioxid (Superbond Clear och Variolink Estetic Neutral). Var noga med att alltid pröva cementet i munnen innan det sätts in permanent. 

Problem om man inte tål cementet är svårigheten att hitta en tandläkare beredd att ta bort skalfasaderna. Om tandläkaren bänder loss fasaderna förstörs de ofta. Med tandläkarlaser är det möjligt att vibrerea bort cementet, vilket är en betydigt snällare metod. Ofta kan tandläkaren då återanvända skalfasaden. 

Mer om lasertandvård och borttagning av skalfasader här

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu