Piercin kan skada tänderna fysiskt och man kan få metallallergier, skriver Socialstyrelsen på sin hemsida. Även risker med tatueringsfärger tas upp. Gemensamt är metaller som kan orsaka allergier och andra besvärande symtom. Risken för allmänna symtom tar dock inte myndigheterna upp, trots att det är väl känt att allergier mot metaller kan ge sådana besvär. 

Den vanligaste allergin vid piercing är nickelallergi. Nickelallergi kan leda till eksem med rodnad, svullnad, blåsor, sprickor och klåda. Allergin är livslång och vissa personer kan också få allergier som en reaktion på tatuering, enligt information från Socialstyrelsen. Tatueringsfärger innehåller bland annat metaller.

När man piercar sig i munhålan eller läpparna riskerar man skador på både tänder och vävnader i munnen. Tandlossning eller att tandköttet förstörs inträffar ibland på grund av slitage mot det hårda smycke man sätter dit. Piercing i munhålan kan även leda till kraftiga blödningar och nervskador, vilket kan påverka talet och förmågan att äta. Även tandfrakturer kan förekomma. Skador i munhålan kan bli bestående, skriver Socialstyrelsen.

Piercing i munhålan är alltså ingen bra idé om man är rädd om tänderna. Risker finns också att metallerna orsakar allergier. För den som har fyllningar, kronor eller annat av metall kan det också uppstå elektriska strömmar mellan metallerna som kan påverka både läckage av metalljoner och störa kroppens eget elektriska system. Detta berättar dock inte Socialstyrelsen i sin information. 

Piercingfärger innehåller metaller som kan orsaka både allergier och annan överkänslighet. Även allmänna symtom kan orsakas av metaller. Allt detta är sådana besvär som många tandvårdsskadade drabbas av. Det finns därför anledning att misstänka piercin och/eller tatueringar om man har liknande symtom som som tandvårdsskadade, dvs extrem trötthet, ont i leder och muskler, magtarmproblem etc.

Till information på socialstyrelsens hemsida
Till Läkemedelsverkets information om tatureringsfärger

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu