Årets uppföljning från Socialstyrelsen visar att personer med långvarigt skadligt bruk eller beroende mer sällan får tandvård än den övriga befolkningen. Många besöker bara tandvården akut.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten följer regelbundet upp målen i den nationella ANDTS-strategin, det vill säga strategin för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Skadligt bruk och beroende av bland annat alkohol och narkotika ökar risken  för att munhälsan påverkas negativt. Alkoholhaltiga drycker innehåller socker samt sura substanser och narkotika skapar ett sockersug när drogen avtar.

Ohälsa i munnen påverkar livskvaliteten och kan sättas i samband med försämrad allmän hälsa och livskvalitet i målgruppen. Nedsatt smärtkänslighet på grund av missbruket minskar också möjligheterna till att tidigt upptäcka hälsoproblem i munnen.

– Dessa personer har sämre munhälsa än andra, det vill säga att de har fler skadade och saknade tänder. De skulle alltså behöva tätare besök i tandvården och mer förebyggande tandvård än andra, men tvärtom får de mer sällan sina tänder undersökta. Dålig munhälsa påverkar både hälsan och välbefinnandet, och kan även innebära ett socialt problem, säger Peter Lundholm som arbetar som sakkunnig tandläkare på Socialstyrelsen.

Både kvinnor och män med varaktigt skadligt bruk eller beroende besöker tandvården i lägre utsträckning än befolkningen som helhet, med undantaget åldersgruppen 26–39 år. I befolkningen generellt ökar andelen som besöker tandvården med ålder, men bland personer med varaktigt skadligt bruk eller beroende är andelen mer konstant. Både bland personer med varaktigt skadligt bruk eller beroende och i befolkningen som helhet, besöker kvinnor tandvården i högre utsträckning än män.

Basunderökningar är regelbundna kontroller hos tandvården som genomförs för att upptäcka och förebygga dålig munhälsa. Andelen personer med varaktigt skadligt bruk eller beroende som genomgått minst en basundersökning under perioden 2020–2022 uppgick till 42 procent jämfört med befolkningens 65 procent.

Personer med skadligt bruk och beroende har sämre munhälsa än befolkningen som helhet. I åldrarna 26–39 år har dessa individer mellan 1–25 skadade, saknade och lagade tänder (DMFT, Decayed, Missing and Filled Teeth) att jämföra med befolkningen som varierar mellan 1–14 DMFT.

Skillnaderna är som störst mellan gruppen med varaktigt skadligt bruk eller beroende och befolkningen i åldersgruppen 40–64 år. Bland dessa personer varierar antalet mellan 3–32 DMFT och i befolkningen som helhet mellan 4–23 DMFT. För de som är 65 år och äldre, minskar skillnaderna mellan dem med varaktigt skadligt bruk eller beroende och befolkningen som helhet.

Årets uppföljningar som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har genomfört, visar sammantaget på stora skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller skadligt bruk eller beroende. Ett av fem för tidiga dödsfall kan kopplas till alkohol, narkotika eller tobaksrökning.

Till Socialstyrelsens publikation ”Lägesbild 2024 - Uppföljning av ANDTS-strategins mål avseende vård och omsorg”

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)