En nyligen publicerad forskningsartikel visar att periimplantatit är mer vanligt hos personer som röker, har diabetes eller har hjärt- och kärlproblem. Har man någon av dessa kroniska sjukdomar är det särskilt angeläget att ställa om till en mer hälsosam livsstil en tid före att implantaten ska sättas in. Dock finns dessutom  anledning att jämföra olika material och risken för peri-implantit. Tandvårdsskadeförbundet anser att zirkonia för närvarande är det bästa materialet. 

Dentala implantat kan ställa till problem för patienten inklsive allvarliga inflammatoriska besvär som peri-implantat vilket orsakar att försämring av käkbenet och därmed riskerar implantatet att trilla ut. Detta och mycket mer kan man läsa i Journal of Oral Implantology som gått igenom 33 artiklar som handlar om peri-implantatit. 

Av forskningsartikeln framgår att ökad risk för peri-implantiti finns hos patieter som röker eller tidigare har haft periodontit samt hos diabetiker och personer med hjärt- och kärlproblem. Därtill kommer att implantatets yta är en bra grogrund för mikroorganismer och bland annat Epstain Barr viruset är vanligt bland personer med peri-implantit. 

Författarna till artikeln anser att fler och större kliniska experiment behövs för att bestämma effektiva behandlingar av peri-implantit. Detta är en sjukdom som hör intimt samman med dentala implantat. 

Tandvårdsskadeförbundet håller med författarna om att mer forskning behövs, men det behövs också forskning för att jämföra olika material och den eventuella risken för periimplantit. Förbundets erfarenhet är att implantat i zirkonia sällan ger upphov till periimplantit enligt vad många läkare specialiserade på just zirkoniaimplantat upptäckt. 

Titanimplantat orsakar enligt annan forskning alltid viss avgivning av titan som ligger i tandköttet runt implantatet i form av nanopartiklar. Överkänslighet för titan kan därför vara en av flera orsaker till periimplantit enligt Tandvårdsskadeförubundets medlemmar. 

Till forskningsartikeln (engelska)
Se artikel på hemsidan om läckage av titan från dentala implantat

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu