Pellagra är en form av B-vitaminbrist (B3) vars symtom är dåligt kända i vården. Ofta nämns problem som dermatit, diarré, demens och vid allvarlig brist dör man. En del läkare menar att även måttliga brister påverkar och försämrar hälsan hos befolkningen. Det kan handla om hudutslag, diarré och andra mag-tarmproblem, muskelsvaghet, irritabilitet och mycket mer liksom hallucinationer och andra psykiska besvär. 

I en artikel i Läkartidningen (2012) redovisas några fallbeskrivningar av B-3-brist (niacin eller nicotinamid) med klassiska symtom som hudutslag vid solexponering, diarré och andra magtarm-problem och muskelsvaghet. Dessa läkare anser att B-3-brist bör misstänkas hos patientr som har brist på nikotinsyra i kosten, har hög alkoholkonsumtion, anorexi eller vid behandling av vissa läkemedel. 

Av Wikipedia framgår att vitamin B-3-brist kan göra att man blir känslig för solljus, aggressiv, får hudutslag, håravfall och ödem. Inflammation i munhålan, svårighet att somna, mentala besvär, koordinationssvårigheter, nervproblem och hjärtproblem är också sådant som kan bero på allvarlig B3-brist. Även olika former av demens förekommer. 

Vilka effekter mindre uttalad B3-brist får framgår inte av Wikipedia eller av artikeln i Läkartidningen. Man kan dock misstänka att även brister som inte ger så allvarliga effekter som diagnosen pellagra påverkar enskilda individer. 

Forskaren och psykiatern Abram Hoffer som tidigare var verksam i Kanada och är en av förgrundsgestalerna i den ortomolekylära medicinen har diagnostiserat många patienter med vitamin B3-brist och fått mycket bra effekt med tillskott för patienter med schizofreni, ADHD och bipolär sjukdom. 

Hoffer anser att B-3-brist ger upphov till många olika symtom och har tillsammans med en kollega utarbetat frågeformulär för att klara rätt diagnos (se mer i hans bok via länken nedan, sid 111 och följande). 

Till artikel i Läkartidningen 

Till Wikipedia (svenska)

Till Wikipedia (engelska)

Boken Children´s Attention & Behavior Disorder

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu