Pellagra är en form av B-vitaminbrist (B3) vars symtom är dåligt kända i vården. Ofta nämns problem som dermatit, diarré, demens och vid allvarlig brist dör man. En del läkare menar att även måttliga brister påverkar och försämrar hälsan hos befolkningen. Det kan handla om hudutslag, diarré och andra mag-tarmproblem, muskelsvaghet, irritabilitet och mycket mer liksom hallucinationer och andra psykiska besvär. 

I en artikel i Läkartidningen (2012) redovisas några fallbeskrivningar av B-3-brist (niacin eller nicotinamid) med klassiska symtom som hudutslag vid solexponering, diarré och andra magtarm-problem och muskelsvaghet. Dessa läkare anser att B-3-brist bör misstänkas hos patientr som har brist på nikotinsyra i kosten, har hög alkoholkonsumtion, anorexi eller vid behandling av vissa läkemedel. 

Av Wikipedia framgår att vitamin B-3-brist kan göra att man blir känslig för solljus, aggressiv, får hudutslag, håravfall och ödem. Inflammation i munhålan, svårighet att somna, mentala besvär, koordinationssvårigheter, nervproblem och hjärtproblem är också sådant som kan bero på allvarlig B3-brist. Även olika former av demens förekommer. 

Vilka effekter mindre uttalad B3-brist får framgår inte av Wikipedia eller av artikeln i Läkartidningen. Man kan dock misstänka att även brister som inte ger så allvarliga effekter som diagnosen pellagra påverkar enskilda individer. 

Forskaren och psykiatern Abram Hoffer som tidigare var verksam i Kanada och är en av förgrundsgestalerna i den ortomolekylära medicinen har diagnostiserat många patienter med vitamin B3-brist och fått mycket bra effekt med tillskott för patienter med schizofreni, ADHD och bipolär sjukdom. 

Hoffer anser att B-3-brist ger upphov till många olika symtom och har tillsammans med en kollega utarbetat frågeformulär för att klara rätt diagnos (se mer i hans bok via länken nedan, sid 111 och följande). 

Till artikel i Läkartidningen 

Till Wikipedia (svenska)

Till Wikipedia (engelska)

Boken Children´s Attention & Behavior Disorder

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu