Vacciner orsakar biverkningar och det är inte konstigt eftersom man aktivt påverkar immunförsvaret. I dag sker ingen diskussion alls om risker för känsliga individer och hur dessa ska kunna identifieras. Istället har kommersiella intressen lagt locket på. Det har gått så långt att sociala medier stoppar vaccinkritiska inlägg och företag säljer inte längre böcker som är kritiska till vacciner.  Vad är det för ett samhälle vi hamnat i?

Det är tidningen Läkemedelsvärlden som i detalj beskriver hur vaccinkritiska inlägg stoppas. Se länken nedan. Att på detta sätt lägga locket på och hindra den fria debatten är allvarligt. Frågan är vad som "förbjuds" nästa gång. 

Många anledningar finns att diskutera hur känsliga grupper ska identifieras för att man ska kunna undvika biverkningsrisker. Att vacciner ger biverkningar är inte konstigt då de aktivt påverkar kroppens immunsystem. Det är känt att immunsystemet mognar först i treårsåldern. Egentligen borde man därför vänta till tre år innan barnen vaccineras.

Det är också känt att äldre personer över 65 år har försämrat immunförsvar som i sin tur gör att graden för immunisering är mycket låg. Ofta är det bara 30 procent av de som är över 65 år som får någon effekt av t ex influensavacciner 

Viktigt är att noga tänka efter före gällande vacciner. Personer med dåligt immunförsvar är i farozonen liksom de som har fått mycket pencillin och därmed har dåligt fungerande tarmflora. Kanske finns också andra grupper som kan vara särskilt känsliga och därmed har ökad risk för biverkningar. 

Det handlar således inte om att förbuda vacciner utan om att undanta känsliga individer från att vaccineras då risken för biverkningar är stor. Tidigare fanns kvicksilver som konserveringsmedel i flertalet vacciner vilket i sig gav upphov till biverkningar. Nu används inte längre tiomersal i vacciner med undantag för svininfluensavaccinet. Men det finns andra ämnen som kan vara negativa för kroppen, bland annat gäller det aluminium som används som så kallad adjuvant i syfte att trigga igång immunförsvaret. 

Till artikel i Läkemedelsvärlden

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu