Orsaken till Parkinsons sjukdom är fortfarande oklar. Dock blir det allt tydligare att det i vissa fall handlar om förgiftning bland annat av tungmetaller. Lördagen den 2 juni 2018 höll veterinär Hanne Koplev ett intressant föredrag i Lyngby norr om Köpenhamn. Hon berättade om risken att flera med diagnosen Parkinsons sjukdom är feldiagostiserade och att gängse medicinering på sikt försämrar prognosen. 

Diagnosen Parkinsons sjukdom kan bero på tungmetaller.

Behandlingen bör enligt Hanne Kopler omfatta:

1)   Sanering av amalgamfyllningar/eliminera tungmetallbelastning

2)   Behandling med kelaterende läkemedel/kosttillskott

3)   Förändring av kosten bland annat mindre mängd socker och anda livsstilsförändringar

4)   Korrektion for vitaminbrister.sin vitamin B-12, -vitamin med flera

5)   Korrektion av mineralbrister t ex .eks. selen, svavel, zink, fosfat, magnesium

6)   Korrektion för essentielle fetter

7)   Korrektion för brister av antioxidanter f.eks. glutation, Coenzym Q-10

Se Hanne Koplevs föreläsninganteckningar som pdf-fil nedan
Se också Hanne Koplevs egen berättelse om Parkinsondiagnosen, avgiftning och mycket mer som gett ökad livskvalitet. (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu