Nya tandvårdskedjor växer fram med mer fokus på patienterna, skriver Dagens Industri. De menar att tandvården är på väg att bli mer som annan konsumtion, vilket bland annat innebär att folk inte är lika lojala mot tandläkaren som tidigare. I framtiden kan därför patienterna bli mer benägna att byta tandläkare om de är missnöjda om man ska tro några av VD:arna för de nya tandvårdskedjorna.

Det är en intressant utveckling som Dagens Industri pekar på i sin artikel. I dag består tandvården av privatpraktiserande tandläkare och folktandvården. Privatklinikerna har i allmänhet inte varit lika stora som folktandvårdens kliniker. Nu kommer emellertid ny konkurrens med tandvårdsskedjor där man kan ha både stora och små kliniker och dra nytta av viss specialisering.

Viktigt för de nyetablerade kedjorna är att mer tillfredsställa patienternas behov med tidsbokning på nätet, öppettider på kvällar och helger. En av kedjorna vill ha lokaler på gatuplanet så det mer ser ut som en affär än en tandläkarklinik. De vill inte heller att det ser ut som eller luktar som på vanliga tandläkarkliniker. 

Samtidigt inser de nya tandvårdskedjorna att i framtiden kommer inte människor att gå till samma tandläkare hela tiden utan de kommer att hoppa mellan olika sådana beroende på konsumentens behov och bekvämlighet. 

Tandvårdsskadeförbundet menar att denna utveckling kanske kan vara positiv för våra medlemmar. Särskilt gäller det om tandläkarna blir mer lyhörda och bättre lyssnar på patienten än vad som hittills har varit fallet. I framtiden kanske det till och med går att få rotfyllda tänder uttdragna, vilket inte alltid är fallet i dag. 

Till artikeln i Dagens Industri

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu