Ozonterapi har använts i medicinen och ozon är också på väg in i tandvården. Ozon är bakteriedödande, men bidrar också till att syresätta kroppen och därmed förbättra energinivåerna. Nicholas Meyer från Arizona i USA är exempel på en tandläkare som anammat det positiva med ozonterapi och använder det i sin tandläkarmottagning på flera olika sätt bland annat för att sterlilisera, behandla tandköttsfickor men också för att minska smärta i käkområdet.

Tandläkaren berättar i intervjun som kan ses via länken nedan om hur han med framgång använder ozonterapi i sin praktik. Ozon består av tre syremolekyler som är mycket reaktiva och gasen används bland annat i bassängbad för att rena vattnet. När ozon sönderdelas syresätts kroppen och bara det kan ge många positiva effekter. 

Nicholas Meyer använder ozongas för att sterilisera tandytan innan han lägger på ny fyllning och tycker att han får mycket bra resultat av det. Han använder också ozongas för att sterilisera käkbenet efter tandutdragning och ozonerat vatten för att behandla periodontit och tandköttsfickor. 

Dessutom har olika smärttillstånd förbättrats efter ozonbehandling i munnen eller käken, enligt tandläkare Nicholas Meyer. Han använder ozongas om patienterna har värk i käkar eller käkbenet. Till och med förslappade ligament i käkbenet har Meyer sett återställas vid tillförsel av ozon. Han tror själv att det främst beror på att kroppen får extra syretillförsel och därmed får mer energi för de naturliga reparationsmekanismerna. 

I Sverige är det endast ett mycket litet antal tandläkare som har tillgång till ozon och i den svenska hälso- och sjukvården är det inte heller vanligt. I sjukvården kan ozon tillföras dels genom att man mättar blod som tagits från patienten med ozon för att därefter injicera det igen. Det finns också apparatur för att föra in ozon via ändtarmen. Frågan är vilka åsikter Socialstyrelsen har när det gäller detta. Kanske vågar varken tandläkare eller läkare ens pröva konceptet här.

Till intervjun
Till inslag i Vetenskapsradion från 2009 om behandling av ryggont med ozon
Mer om ozonterapi

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu