Ozonterapi i tandvården innebär att tandläkaren använder ozongas eller ozonerat vatten eller olja för att ta död på bakterier i käkbenet eller på tänderna. Ozon är ett kraftfullt medel för att döda bakterier, virus och andra mikroorganismer. Tandhälsoförbundet förordar ozonbehandling framför allt vid borttagning av infekterade rotfyllda tänder eller vid borttagning av infekterade tänder som inte är rotfyllda. Anledningen är att man då fått in bakterier i tandroten och mestadels även ned i käkbenet. Där kan infektioner bildas som försämrar läkningen och skapar en inflammation som kan ställa till med problem i hela kroppen. 

Ozongas består av tre syremolekyler och är därmed en mycket reaktiv molekyl som också bryts ner snabbt. Ozon i gasform eller löst i vatten eller olja dödar bakterier, virus och andra mikroorganismer. Dessutom är ozon antiinflammatoriskt, syresätter  vävnaden och hjälper därmed kroppen att läka skador. Ozon har länge använts i tandvården, men har trots goda egenskaper inte riktigt fått fäste.

Vanligt är att ozongas används, men även ozonerat vatten och ozonerad olja har haft goda effekter på karies och tandköttsinflammationer. Oljan har exempelvis använts vid parodontit med gott resultat. Ozon innehåller tre syremolekyler och bryts snabbt ned. Vid nedbrytningen oxideras olika ämnen snabbt. Ozongas används av den anledningen för att ta bort lukt av mögel och rök. Samtidigt tar ozongasen död på mögelsporerna på liknande sätt som gäller för bakterier och virus. 

Ozonerat vatten har av vissa tandläkare använts vid borttagning av karies och under preparation av tanden.  Detta anses ge bra resultat och är något som används av så kallade biologiska eller holistiska tandläkare. I vissa fall kan tandläkaren döda bakterier och andra mikroorganismer som bildar biofilm och därefter kan tanden remineraliseras, det vill säga laga sig själv. Ibland behöver man dock upprepa ozonbehandlingen vid flera tillfällen.

Som enskild person kan man köpa apparater som tillverkar ozon. Främst handlar det då om mögelsanering. Eftersom ozon bryts ned snabbt  är det en färskvara. I olja sker nedbrytning långsammare och ozonerad olja kan man därför köpa och använda själv.

Forskarna drar slutsatsen att ozonterapi är ett lovande alternativ för att behandla karies och inflammationer. Ozonmolekylen hjälper till att oxidera olika ämnen och tränger igenom bakteriers cellmembran liksom höljet på virus och tar död på dessa mikroorganismer från insidan. Det sker främst genom att olika livsnödvändiga ämnen oxideras och därmed bildar andra ämnen. 

I Sverige känner Tandhälsoförbundet endast till ett fåtal tandläkare som använder ozongas eller ozonerat vatten i sin praktiska verksamhet. Förbundet förordar ozonbehandling vid borttagning av rotfyllda inflammerade tänder. Anledningen är att ozon tränger in i hålrum inuti käkbenet där bakterier med mera kan gömma sig och med sådan behandling får man sällan problem med infektioner eller oläkta områden. Att använda ozon för att ta bort karies och bakteriefilm på tänderna är möjligt, men i sådana fall kan även tandläkarlaser användas, vilket är mer vanligt i svensk tandvård. 

Se mer IAOMT:s information om ozon i tandvården (engelska)
Till forskningsrapport om ozonterapi i tandvården från 2023 (engelska)
Till forskningsrapport om ozonterapi från 2020 (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)