Ozon i tandvården är ingenting nytt. Tidigt användes det för att döda karies och fortsatt är ozon effektivt mot olika former av mikroorganismer. Nu finns mer kunskap om hur ozon fungerar i kroppen. Applicerad som gas eller ozonerat vatten respektive olja försvinner inte bara bakterier, virus och svampar utan även läkningen påskyndas.

Ozon kan användas för många olika behandlingar i munhålan framgår det av en reviewartikel från 2020. Ozon i sig består av tre syreatomer som sitter ihop. Ozon är en kraftig antioxidant som snabbt bryts ner till syre. Det senare innebär att den är verksam endast under kort tid och att nedbrytningsprodukten är helt oskadlig, men bidrar till att syresätta vävnaderna.

Användningen sker antingen i form av gas eller vatten respektive olja som berikats med ozon. I oljan finns ozonet kvar under relativt lång tid. Därför kan man köpa ozonerad olja (oftast olivolja). Ozonet dödar alla sorts mikroorganismer inom 30 sekunder, stimulerar immunsystemet och påskyndar bildning av vissa viktiga ämnen i kroppen. 

Speciella generatorer som tillverkar ozon finns och tandläkare kan vid utdragning av tänder, insättning av implantat med mera ha god nytta av ozon som hjälper till att hålla mikroorganismer borta.

Om ozonerat vatten används måste det tillverkas vid behandlingstillfället då ozonet snabbt bildar syre även i vatten. Genom att spruta ozonerat vatten i tandköttsfickor kan bakterier som orsakar tandlossning hindras liksom bildning av biofilm på tandemaljen. Ozon kan också fungera om man har dålig andedräkt.

Ozonet i form av gas eller löst i vatten bryts snabbt ner till syrgas, vilket bidrar till syresättning av vävnaderna och därmed bättre sårläkning. Ozonet i sig stimulerar som tidigare nämnts immunsystemet med mera, vilket förbättrar läkningen.

Intressant är att patienten kan gurgla med ozonerat vatten före behandling för att desinficera munhålan. Tandläkare kan också ozonera vatten som används vid borrning, ultraljudsbehandling med mera för att minska bakterietillväxten i detta. Detsamma gäller patientens sköljvatten. 

Ozonet påverkar mikroorganismer genom att oxidera proteiner som gör cellväggen mer genomsläpplig och väl inne i organismen oxideras proteiner och förstör de mikrobiella cellerna. Människors celler påverkas negativt bara vid mycket hög koncentrationer. Det krävs bara några sekunders exponering för att mikroorganismerna ska dödas. 

Mineralisering av tandemaljen påverkas också av ozon. Kalcium och fosforjoner kommer upp till ytan under inverkan av ozon plus att ozonet simulerar bildning av viktiga ämnen för mineralisering. Att använda ozon exempelvis i form av ozonerat vatten borde vara intressant för dem som lätt får karies och för äldre personer med svårighet att sköta munhygienen.

Tandhälsoförbundet har länge förordat ozon och PRF (gör  membra av eget blod) vid borttagning av tänder. Dels för att effektivt ta hand om skadliga mikroorganismer och dels för att stimulera läkningen och benbildningen. 

Läs mer om ozonets möjligheter respektive när det inte bör användas i artikeln som det länkas till nedan. 

Till forskningsartikeln från 2020

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)