Den som är benskör eller har osteoporos kan vid minsta anledning få benbrott. För att stärka den naturliga benbildningen ger många läkare tillskott av kalcium och vitamin D och hjälper inte det erbjuds läkemedel med bisfosfonater. De senare kan dock ge nedbrytning av käkbenet och gör det riskfyllt med utdragning av tänder. Pröva därför tillskott av mineraler och fettlösliga vitaminer som första åtgärd, eftersom de inte är skadliga.

Många ringer till Tandvårdsskadeförbundet och är upprörda över att läkare inte varnat för käkbensnekros av bisfosfonater. Alla som tar bisfosfonater får inte sådana problem, men riskbilden är tydlig. 

Modern forskning visar att man behöver flera olika mineraler för att benbildningen ska fungera normalt. Bland dessa finns magnesium, selen och zink, vilket man också behöver tillskott av vid begynnande osteoporos. Egentligen borde alla ta extra magnesium, selen och zink eftersom det i svenska livsmedel är brist på dessa ämnen på grund av för låg koncentration i våra jordar. 

Intressant ny foskning visar att magnesiumtillskott lokalt har påverkat inläkning av implantat i djurförsök. Forskarna gjorde helt enkelt så att de doppade implantatet i magnesiumklorid och fick därmed en direkt tillförsel till benet runt implantatet. 

Mest intressant i detta försök var att en särskild gen (BMP6) stimulerades, vilket förbättrade benbildningen jämfört med kontroller utan tillförd magnesium. BMP6-genen är känd för att påverka östrogenmetabolismen. Runt implantaten i djurförsöken påverkades benbildningen positivt av magnesium, vilket borde ha intresse även för forskning om benskörhet på människor. 

Den som är benskör behöver alltså flera mineraler och dessutom fler fettlösliga vitaminer. Man ska därför inte nöjda sig med enbart tillskott av kalcium och D-vitamin. För mycket kalcium kan dessutom störa mineralbalansen och orsaka försämringar.

Att gå till en näringsterapeut för att kontrollera eventuella brister kan också vara intressant som komplement till den vanliga sjukvården. Bisfosfonater bör bara tas i absoluta nödfall. Injektioner stannar kvar mycket lång tid i kroppen och därför är tabletter att föredra om det är nödvändigt med denna form av medicin. 

Magnesiums roll i osteoporos (en reviewartikel från 2013, engelska)
Till forskningsartikeln om implantat och magnesiumtillskott lokalt. (engelska)
Mer om benskörhet på denna hemsida
Se också boken Death of Calcium av hjärtläkaren Thomas Levy (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu