Coronaviruset har slagits upp stort och särskilt i Kina har kraftfulla åtgärder vidtagits för att stoppa det. Hittills har de dödsfall som inträffat främst varit personer som redan från början varit multisjuka och därmed särskilt känsliga. Det är förstås bra att vidta åtgärder för att minska riskerna och ha koll på läget. Med ortomolekylär medicin kan man göra mycket för att minska sjukdomstiden om man blir drabbad. 

Andrew Saul har sammanfattat den ortomolekylära medicinens framgångar när det gäller influensa. Främst handlar det om stora tillskott av C-vitamin som ges antingen intravenöst eller oralt med mycket täta mellanrum. Han föreslår att man börjar med 3-4 gram C-vitamin vid förkylning eller influensa och trappar upp dosen. Han anser också att man bör ta tillskott av D-vitamin, B-vitamin, A-vitamin liksom magnesium, selen och zink för att mota influensa vid grinden (se mer länkarna nedan). 

Inom den ortomolekylära medicinen föreslås mycket höga halter C-vitamin (uppemot 100 gram per dag. Tas C-vitamin oralt, vilket är det som är aktuellt i Sverige behöver man ta C-vitamin med mycket täta mellanrum och liposomalt C-vitamin kan vara ett bra men dyrt alternativ. Om man tar mycket höga doser (över 10-15 gram per dag) bör man ha kontakt med vården eller annan kunnig terapeut.

Höga halter C-vitamin kan leda till diarée och då är det viktigt att stoppa eller minska dosen. Det kan vara så att man tål mer C-vitamin om man är sjuk, eftersom kroppens behov då ökar och man kan därför prova sig fram.

Ska man tro doktor Saul och andra läkare inom den ortomolekylära medicinen så kan feber, hosta och andra symtom minska inom några timmar. Att bli helt frisk tar dock några dagar.

Till artikel/pressmeddelande om ortomolekylär behandling av virus (engelska)
Till artikeln/pressmeddelandet om behandling med höga doser C-vitamin (engelska)
Fallrapport, Journal of Orthomolecular Medicine (engelska)
Till forskningsrapport (engelska)
Till forskningsrapport från 2013 (engelska)
Vitamin C och immunförsvaret (forskningsrapport, engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu