Forskare har via en litteraturstudie jämfört vegetarianer med personer som äter mer allsidig kost och funnit ökad risk för erosionsskador på tänderna. Barn som åt vegetariskt hade färre kariesangrepp. Forskarna anser att fler studier behövs och att kvaliteten på dem behöver förbättras, men menar ändå att tandläkare behöver uppmärksamma kostens betydelse. 

Den odontologiska forskningen är generellt av låg kvalitet och detta bekräftas också av forskarna till denna litteraturstudie. De fann det därför svårt att dra några säkra slutsatser. Just detta med korrosionsskador på tänderna var dock påtagligt högre hos vegetarianer. 

Forskarna spekulerade också om orsakerna. De tog upp att vegetarianer äter mer frukt och att det kan sänka salivens pH, vilket ökar risken för erosion och karies. En annan hypotes var att vegetarianer inte får tillräcklig mängd av essentiella aminosyror.

Det forskarna inte diskuterade var eventuell brist på mineraler och fettlösliga vitaminer. Weston A Prices forskning i mitten av 1900-talet visade att kariesangreppen helt kunde upphöra om personer med mycket karies fick en kost rik på mineralerna kalcium, kalium, magnesium och fosfor samt på fettlösliga vitaminer. 

Kosten är viktig för tandhälsan och det handlar inte bara om socker. Gammal forskning finns, men den kan behöva bekräftas av moderna forskare. 

Till artikel i Tandläkartidningen
Till forskningsartikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu