Finska forskare har återigen publicerat en studie som tyder på samband mellan tandinfektioner och hjärtkärlsjukdomar. Denna gång har forskarna följt barn och kunnat visa ett samband mellan infektioner i munhålan och senare problem med hjärtkärlsjukdomar. De uppmanar nu till ökat samarbete mellan tandläkare och läkare i syfte att förbättra folkhälsan.

Det forskarna fann var en knappt fördubblad risk för förfettade blodkärl hos de individer som var drabbade av orala infektioner som barn. Risken ökade med antalet infektioner i munhålan. Risken var störst hos pojkar som drabbats av periodontala infektioner. 

Enligt artikeln i Tandläkartidningen kommenterades studien av forskare från USA som menade att sambandet mellan infektioner i munhålan/tänderna sannolikt aldrig kommer att kunna bevisas på grund av metodologiska fel. De menar dock att indicierna nu är så starka att det bör komma leda till ökat samarbete mellan tandläkare och läkare i syfte att förbättra folkhälsan.

Tandvårdsskadeförbundet ser dagligen hälsoproblem som orsakas av problem i munhålan. Det handlar om bakterier i rotfyllda tänder eller i tandköttet, men det handlar också om spänningar mellan olika metalliska tandlagningsmaterial som påverkar muskler, käkar, ögon och kanske hela nervsystemet och det handlar också om tandläkare som misslyckats med utdragning av tänder eller som gjort för höga fyllningar eller annat som påverkar bettets funktion. Många orsaker finns således till att tandläkare och läkare bör samverka för att lösa patienters hälsoproblem.

Till detta kommer kostnader för tandvården som gör att alla inte har råd att få karies åtgärdat, tandproteser om tänder saknas eller andra odontologiska åtgärder som kan behövas för att personen i fråga ska slippa sjukdom och/eller sociala problem till följd av besvär  med tänderna. Förbundet uppmanar därför politikerna att besluta att tandvården ska ingå i den ordinarie hälso- och sjukvården och därmed skulle steget till samarbete mellan tandläkare och läkare förenklas. 

Till artikel i Tandläkartidningen
Till forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu