Alltmer forskning visar att bastubad är nyttigt. Bertil Olsson vid Lunds universitet är en pensionerad professor som gått igenom den litteratur som finns för undersöka hälsoeffekterna av bastubadandet. Han fann tydlig positiv påverkan på cirkulationssystemet, att blodtrycket sänktes, hjärtproblem minskade liksom demens och lungsjukdomar. Tandvårdsskadeförbundet har erfarenhet av att bastubad avgiftar kroppen, vilket och dock inte tas upp i Läkartidningens artikel.

En finsk långtidsstudie har undersökt mer än 2000 män och det är den studien som redovisas i artikeln. Positiv påverkan på cirkulationssystemet är tydlig i studien och den studien handlar främst om hjärtat och blodtrycket. 

Margrethe Sears och medarbetare redovisade 2012 en litteraturstudie över tungmetaller i svett. De fann att metaller koncentreras i svett och fann ett case report som redovisade en person som avgiftade sig från kvicksilver med bastubad. 

Infraröd bastu används kliniskt för avgiftning och har enligt terapeuterna god effekt. Forskning om infraröd bastu har inte hittats.  

Ytterligare en litteraturstudie har gjorts 2018 som också visar många olika hälsovinster med att bada bastu. Det är inte fel att bada bastu 2-3 gånger per vecka och särskilt inte om man misstänker att man har hög andel tungmetaller i kroppen. 

Till artikel i Läkartidningen
Till mer om bastubad på Tf:s hemsida
Till forskningsartikel om svett och tungmetaller (engenska)
Till litteraturstudien från 2018

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu