IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har kommit med en ny rapport som visar att tandkläkare brister i sin yrkesutövning då de sätter kronor, broar och implantat utan att först behandla karies och tandlossningssjukdomar. Även försenad diagnostisk och brister i tandläkarnas journalföring har redovisats i den IVO:s tillsyn under under 2018. Förbättringspotentialen är således stor. 

IVO berättar i rapporten över 2018 års tillsyn att kritik riktades till hälften av de klagomålsärenden som behandlades. Kritiken gällde framför allt brister i vård, behandling, diagnostisering och journalföring.

Problem med journalföringen riktas bland annat mot att uppgifter saknas om varför patienten sökt vård, sjukdomshistorian, utskrivna läkemedel, tandhälsostatus, behandlingsplaner, rot- och antibiotikabehandlingar liksom samtycket till olika behandlingar. 

Problem i journalföringen gäller främst avsaknad av uppgifter som t ex blödningsrisk, uppgifter om allergier etc. Båda dessa exempel kan leda till livshotande situationer. Avsaknad av uppgifter i journalen har också betydelse om vårdsskada uppstår och försäkringsbolag och IVO ska utreda ärendet.

Tillsynen har uppmärksammat att patienter med obehandlad karies eller tandlossning fått kronor, broar och implantat ovanpå kariesangrepp eller trots att tandlossning pågår. Det är allvarligt liksom risken att obehandlad karies och tandlossning kan leda till stoar skador i munnen med smärta, infektioner och förlorade tänder som följd. 

Lite statistik

 • Knappt fyra miljoner vuxna patienter gjorde uppåt tio miljoner tandvårdsbesök 2018.
 • 58 procent av de vuxna patienterna besökte privattandvården och 42 procent folktandvården.
 • Det fanns cirka 1 650 privata vårdgivare 2018. Runt 650 av dem hade fler än en mottagning.
« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu