Ett nytt intressant dentalt kompositmaterial har utvecklats med så kallad TYC-klickkemi. Om detta skriver forskaren Michael Malkoch i Tf-bladet nr 2 2019. TYC-materialet. Den nya tekniken kan används som lim vid t. ex. benbrott och gör att titanplattor och titanskruvar inte behövs. Man limmar ihop benet med ett så kallat TATO-lim. Det låter lite science fiction och det är också så att detta sätt att hantera olika molekyler är helt nytt inom kemin. Kanske kan vi nu få bra och giftfria ersättningar för metaller både i tandvården och den medicinska vården.

I Tf-bladet beskriver forskaren Michael Malkoch hur TYC och TEC-kemin fungarar och hur hans forskargrupp har kunnat konstruera ett mängd olika material med specifika egenskaper. För tandvården används ett material som precis som nuvarande kompositer reagerar då de utsätts för en ljuskälla av specifik våglängd.

När tandvårdsmaterialet belyses tar det bara tio sekunder innan det härdat ordentligt. Beståndsdelarna är inte allergena och materialet krypmper inte och blir mycket hållfast. En tandläkare som prövat materialet säger att det sluter tätt till tandsubstansen utan krymptning. Det i sin tur innebär lägre risk för sekundärkaries än de nuvarande kompositerna som alltid krymper lite grann. 

Materialet är således lovande, men har ännu inte använts kliniskt. Det går inte ens att beställa materialet på försök. Först krävs kliniska prövningar och därmed också ett företag som vill satsa de pengar som behövs för att göra materialet kommersiellt gångbart och godkänt i Europa. 

Materialet kan vara väldigt intressant för de personer som är känsliga för andra dentala material, men tyvärr får vi vänta till dess det kommer ut på marknaden. För känsliga individer kan även benlimmet komma att bli intressant, eftersom det gör att man i framtiden kan slippa metaller i kroppen. 

Se mer artikeln i Tf-bladet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu