Ett nytt intressant dentalt kompositmaterial har utvecklats med så kallad TYC-klickkemi. Om detta skriver forskaren Michael Malkoch i Tf-bladet nr 2 2019. TYC-materialet. Den nya tekniken kan används som lim vid t. ex. benbrott och gör att titanplattor och titanskruvar inte behövs. Man limmar ihop benet med ett så kallat TATO-lim. Det låter lite science fiction och det är också så att detta sätt att hantera olika molekyler är helt nytt inom kemin. Kanske kan vi nu få bra och giftfria ersättningar för metaller både i tandvården och den medicinska vården.

I Tf-bladet beskriver forskaren Michael Malkoch hur TYC och TEC-kemin fungarar och hur hans forskargrupp har kunnat konstruera ett mängd olika material med specifika egenskaper. För tandvården används ett material som precis som nuvarande kompositer reagerar då de utsätts för en ljuskälla av specifik våglängd.

När tandvårdsmaterialet belyses tar det bara tio sekunder innan det härdat ordentligt. Beståndsdelarna är inte allergena och materialet krypmper inte och blir mycket hållfast. En tandläkare som prövat materialet säger att det sluter tätt till tandsubstansen utan krymptning. Det i sin tur innebär lägre risk för sekundärkaries än de nuvarande kompositerna som alltid krymper lite grann. 

Materialet är således lovande, men har ännu inte använts kliniskt. Det går inte ens att beställa materialet på försök. Först krävs kliniska prövningar och därmed också ett företag som vill satsa de pengar som behövs för att göra materialet kommersiellt gångbart och godkänt i Europa. 

Materialet kan vara väldigt intressant för de personer som är känsliga för andra dentala material, men tyvärr får vi vänta till dess det kommer ut på marknaden. För känsliga individer kan även benlimmet komma att bli intressant, eftersom det gör att man i framtiden kan slippa metaller i kroppen. 

Se mer artikeln i Tf-bladet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu