En ny intressant bok har kommit ut på marknaden. Dock endast på engelska. Den handlar om avgiftning av metaller och annat som stör hjärnans arbete. Det är läkaren Bill Code från Kanada som skrivit boken och han presenterade den för Tandvårdsskadeförbundet på Berlinkonferensen (Metdetox) om avgiftning av metaller. 

Boken är på nästan 600 sidor och med massor av referenser. Det handlar således inte om en bok man sträckläser utan snarare slår upp olika saker man undrar över. Boken heter Solving the Brain Puzzle. A Complete Layperson´s Guide to Achieving Brain Health. 

Författaren Bill Code är läkare och redovisar både egenupplevda besvär och patienters erfarenheter av avgiftning, hur kostförändringar påverkar och hur man kan stimulera hjärnan med vitamin- och mineraltillskott. Han ägnar många sidor åt behandling med cannabisolja och han redovisar också andra medicinska åtgärder som exempelvis låga doser av Naltrexon. 

Ett helt avsnitt handlar om olika diagnoser och vilka åtgärder som är möjliga och bland dessa finns förstås Alzheimers och Parkinsons sjukdomar. Magtarmflorans betydelse för tillfrisknande ägnas också stort utrymme. Intressant är också ett avsnitt som redovisar frågan om evidensbaserad medicin och vad man menar med det. I det avsnittet tas också upp olika terapier som går utanför den vanliga skolmedicinen. 

Boken kan köpas från Adlibris, se denna länk

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu