Nu har myndigheten för vård och omsorgsanalys publicerat en ny plan över vilka frågor som ska behandlas under kommande period. Positivt är att tandvården finns med i analyserna. Det fattas frågeställningar inom flera områden, men tandvården finns ändå där tydligt markerad. Så är det inte alltid och tyvärr är det vanligt att tandvården inte alls finns med när man analyserar hälso- och sjukvården. 

Myndighetens arbete kommer att pågå under hösten och därför är det angeläget att komma med förslag under denna tid om hur tandvården kan bli mer jämlik,  vilka styrsystem som behövs och vilken kompetensförsörjning som är angelägen för att tandvård ska kunna bedrivas ur ett patient- och brukarperspektiv.

Ett regeringsuppdrag ska också redovisas som handlar om kartläggning av  medicintekniska produkter och förskrivning av icke-medicintekniska produkter. Inom detta område kommer förstås dentala material i form av fyllningsmaterial, kronor, broar, proteser med mera in. Dock är det oklart om myndigheten räknar in tandvården i detta uppdrag. 

Tandhälsoförbundet (Tf) kan konstatera att det är mycket positivt att tandvården kommer med i analysarbetet. Några frågor som vi anser angelägna ur patient- och brukarperspektiv är den allt mer omfattande användningen av metaller i tandvården som gör att fler än tidigare drabbas av oral galvanism. Tyvärr förstår inte alltid tandläkare och läkare dessa problem och har i dag inte mätmetoder för att kontrollera detta. 

Den orala galvanismen uppstår om man har flera olika metaller i kroppen och enligt samtal till Tf uppstår sådana spänningar ofta i samband med att titanimplantat sätts in. Även då metallbunden keramik används kan oral galvanism uppstå.

I samband med den frigörs metalljoner och hos vissa personer leder det så småningom till förgiftning av ett eller flera organ. Denna form av kronisk förgiftning är dåligt känd i den medicinska världen och kompetensutveckling behövs liksom godkända mätmetoder för exempelvis kvicksilver- eller titanförgiftning. 

Den av myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerade analysplanen bådar gott och förhoppningsvis kommer både oral galvanism och kronisk förgiftning att tas upp i samband med förslag till kompetensutveckling. Tf kan också se behov av att tandläkare bättre redovisar olika alternativ till ersättning av extraherade tänder. I dag föreslås främst implantat, vilket är mycket dyrt för personer med låg eller ingen inkomst. 

Skriv gärna till myndigheten och berätta om vad du upplever som ojämlikt i tandvården, vilka kunskaper tandläkare behöver för att kunna hjälpa dig som patient på än bättre sätt än i dag samt hur du tycker att tandvården ska bli mer långsiktigt hållbar. E-post registrator@vardanalys.se. Adress: Box 6070, 102 31 Stockholm

Länken nedan leder till analysplanen
Till analysplanen
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu