Osteonekros i käkbenet är ett allvarligt sjukdomstillstånd som är svårt att upptäcka med normal tandläkarröntgen. I Sverige är det få tandläkare som kan diagnostisera sådana bakteriebemängda hålrum i käkbenet och det är också svårt att få sådana besvär åtgärdade. Detta trots att tillståndet innebär att delar av käkbenet bryts ned, angripet av anaeroba bakterier. Nervinflammationer och annan påverkan på hela kroppen kan orsakas av sådan kronisk inflammation i käkbenet. IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology) har redovisat sin uppfattning i frågan i ett "Positionpaper"). I Sverige har vi ofta kallat detta tillstånd för NICO.

NICO( neuralgia induced cavitational osteonecrosis) innebär att man har inflammation eller infektion i käkbenet som gör att del av käkbenet bryts ner och också påverkar nerver. IAOMT anser inte att detta är en bra benämning utan vill hellre att det kallas bara Käkbensosteonekros (JON).  Man kan säga att det är en sjukdom i käkbenet som kan orsaka många olika besvär även i övriga kroppen och sjukdomen kallas ibland också kavitation eller ischemisk osteonekros.

Riskerna med sådana besvär tas inte riktigt på allvar i Sverige och det är få tandläkare som kan diagnostisera och behandla sjukdomen. I andra länder är det mer etablerat, men även där kan besvären vara relativt okända av tandläkare. 

En anledning kan vara att benvävnad som håller på att dö eller har dött inte alltid syns på vanliga röntgenbilder. När tandläkarna kommer ner i det angripna området i käkbenet är 75% av utrymmet fyllt med en gråbrun svampartad massa och ibland är den gulaktig och oljig och runt om denna kavitet (hålrum) är benvävnaden normal. Ibland kan kaviteten ha varierande överlägg av benvävnad och när detta "lock" öppnas finner man någon slags svart eller grå fibermassa i hålrummet. Det finns också andra beskrivningar av kaviteten i käkbenet.

Vid närmare undersökning av JON ser det ut som nekros i andra av kroppens benvävnader. DNA-analyser visar att det i den angripna benvävnaden finns alla möjliga anaeroba bakterier. Det går alltså att ta prover för att visa både att benet är dött och att det är angripet av bakterier. Problemet är som tidigare nämnts att vanlig röntgen inte visar hur käkbenet ser ut inuti. Med 3-D röntgen (CBCT) kan dock dessa kaviteter upptäckas. 

Riskerna med käkbensnekros är många. Immunförsvaret kommer inte åt särskilt bra i benvävanden, men påverkas ändå av det inflammatoriska tillståndet. Forskare har funnit att artrit, MS, Parkinsons sjukdom, cancer med mera kan ha att göra med nedbrytning av käkbenet.  Det handlar om att kroppen har en kronisk inflammation. 

I Sverige är det mycket få tandläkare som har kunskaper om käkbensnekros och som är beredda att gå in och rensa upp i käkbenet. Många tandläkare vågar inte göra ingreppet av rädsla för IVO och tror att de därmed riskerar sin legitimation. Se mer IAOMT:s sammanfattning om osteonekros i käkbenet via länken nedan. 

Till IAOMT:s position paper

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu