Patientsäkerheten behöver förbättras, särskilt inom tandvården. Socialstyrelsen har nu tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet och i den planen ingår även tandvården. Den är ute på remiss och remissvar/yttranden ska lämnas senast sjunde oktober till Socialstyrelsen. Tandvårdsskadeförbundet kommer att avge ett remissyttrande, men det är önskvärt att även andra yttrar sig om patiensäkerhet i tandvården. 

Av utredningen om ökad patientsäkerhet framgår att alltför många drabbas av vårdskador och att en del till och med avlider av dem. Hur det är i tandvården vet vi inte, men sannolikt är risken för vårdskador större där än inom den somatiska vården. Frågan är bara om tandläkarna kallar det för vårdskador.

Tandvårdsskadeförbundet får relativt ofta samtal och mail som handlar om vårdskador. Det kan vara att tandläkaren borrat fel så att tanden bredvid skadats. Det kan vara rotfyllningar som är infekterade och påverkar kringliggande tänder utan att tandläkare upptäckt det. Eller att krona satts på en tand utan att karies först avlägsnats. 

Det handlar också om rotfyllda tänder som avger bakterier och som kan leda till sepsis, hjärtkärlproblem och mycket mer, men som man sällan pratar om i tandvården. Dödsfall kan inträffa. Men det handlar också om fyllningsmaterial som kan orsaka allergier eller ännu allvarligare skador. Det handlar också om bettfel som många tandläkare har svårt att hantera. 

Den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet har på regeringens uppdrag tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med bland annat myndigheter, nationella organisationer, regioner, kommuner och experter. Tandvården ingår som en del i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet, men vi vet sedan tidigare att tandvården ändå kan glömmas bort. 

Av den centrala handlingsplanen framgår att det förebyggande arbetet behöver utvecklas genom att identifiera, utreda och analysera händelser som lett till vårdskador. Detta kräver dock att vårdgivaren verkligen förstår att en vårdskada uppstått. Enligt förbundets erfarenhet förstår tandläkare sällan att en vårdsskada uppstått och om en sådan behandlas av annan tandläkare rapporteras den sällan då man ofta skyddar kollegor.

Ett sådant exempel är en rotfyllning som var dåligt gjord med minst en kanal som aldrig fylldes igen. Den nya tandläkaren sa först att fyllningen ej var korrekt gjord, men ändrade sig senare och sa att den var okej. Trots det gjorde den nya tandläkaren om rotfyllningen helt och hållet men ville alltså inte stå fast vid att den var dåligt gjord. I sådana fall är det väldigt svårt att driva frågan vidare. 

I den nationella handlingsplanen lyfts patienten fram som en medskapare och det är bra, men ställer stora krav på vårdgivaren. För att nå fram krävs ett helt nytt synsätt i vården. 

Följande fem prioriterade fokusområden  finns i handlingsplanen:

 • Öka kunskap om inträffade vårdskador
 • Tillförlitliga och säkra system, processer och rutiner
 • Öka medvetenhet om hur säker vården är idag
 • Stärka analys, lärande och utveckling
 • Öka riskmedvetenhet och beredskap

Till mer information hos Socialstyrelsen
Till information om remissen
Till remissversionen av handlingsplanen om ökad patientsäkerhet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu