Känsla av muntorrhet beror oftast på minskad salivproduktion och är man muntorr ökar risken för karies. Åldrandet bidrar till muntorrhet, men störst risk utgör mediciner. Ibland kan en viss medicin ersättas av en annan som har mindre påverkan på salivproduktionen. Apoteken har pharmaceuter som kan göra bedömningar av medicinernas påverkan på salivsekretionen. Beställ tid för genomgång av medicinanvändningen. Fundera också på om du verkligen behöver alla mediciner. 

Salivkörtlar försämras med åldern, men man kan stimulera salivflödet på flera sätt bland annat genom att tugga tuggummi. I vissa fall kan även behandling med lågenergilaser förbättra salivkörtlarnas funktion. Att behålla en bra salivproduktion är viktigt då saliven skyddar tänderna mot karies, har viss smörjande effekt, innehåller antibakteriella ämnen och förbättrar sväljförmågan och nedbrytning av födan. 

Man ska dock vara medveten om att mediciner är den främsta orsaken till muntorrhet. En tredjedel av de vanligaste biverkningarna av läkemedel är faktiskt muntorrhet. Det är lätt för doktorn eller tandläkaren att hävda ålder som orsak, men du kan själv med hjälp av apoteket se över dina mediciner. Tänk också  på att försämrad salivproduktion kan skilja sig mellan olika individer, men del kan vara helt obesvärade av en viss medicin medan andra får problem med muntorrhet. 

Läkemedel som ofta orsakar muntorrhet inkluderar antidepressiva medel, antipsykotika, antikolinergika, antihypertensiva medel, antihistaminer och sedativa medel. Tar du regelbundet sömnmedel, blodtryckssänkande eller allergimedicin så kan de orsaka muntorrhet. Be om en tid hos apoteket för att gå igenom dina mediciner. De kan berätta om vanliga biverkningar, men också ge information om eventuella medicinbyten som kan minska risken för muntorrhet.

Av vikt är att läkare och tandläkare samarbetar bättre för att tidigt uppmärksamma muntorrhet vid medicinering, sjukdom eller åldrande. Om  orsaken till muntorrhet inte kan åtgärdas behöver symtomlindrande behandling sättas in, vilket kan innebära att via tabletter eller tuggummin öka salivproduktionen. 

Personal inom omsorgen bör också uppmärksamma muntorrhet och hjälpa patienten med munvård och salivstimulerande åtgärder. Väsentligt är också att man går ofta till tandläkaren, då risken för karies ökar markant om man är muntorr. 

Se mer artikel i Tandläkartidningen
Mer om muntorrhet och salivproduktion här

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)