Det blir alltmer uppenbart att tandhälsan har stor betydelse för uppkomst av flera olika sjukdomar. Att patogena bakterier från munhålan kan sätta sig på hjärtklaffarna är känt liksom att hjärtinfarkt och vissa cancertyper har kopplingar till munbakterier. Folktandvården i Skåne undersöker hur bakterier vid tandlossningssjukdom påverkar risken för KOL. Tänderna är en del av kroppen och bör ingå i den allmänna hälso- och sjukvårdsförsäkringen. 

Forskare vid folktandvården i Region Skåne har funnit att bakterier i munnen sprids till resten av kroppen och då kan det påverka hjärta och kärl. De undersöker just nu om det finns en koppling mellan tandplack och lungsjukdomen KOL.

Tandlossning uppstår på grund av bakterieplack på tänderna och det kan enligt forskarna betraktas som ett kroniskt sår täckt av bakterier. Behandling av andra sjukdomar av detta slag hanteras inom ramen för den allmänna hälso- och sjukvårdsförsäkringen. 

Det är olyckligt att vissa sjukdomar inte ingår i sjukförsäkringen, för att de sitter i munnen, säger forskaren Daniel Jönson vid folktandvården i Skåne. Ett sår på annan plats än i munnen är subventionerad, men har man det i munnen får man betala behandlingen själv. Det är inte rättvist. 

Till information från folktandvården i Skåne

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu